Leidraad Nieuwe Orale Antistollingsmiddelen (NOAC)

 

Voor de begeleide introductie van nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC's) is een leidraad ontwikkeld.

Deze leidraad, opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, bevat adviezen betreffende de geleidelijke en veilige introductie van de NOAC’s in de Nederlandse klinische praktijk. In de leidraad worden aanbevelingen gegeven over: indicatiestelling; hoe te handelen in geval van calamiteiten cq. bloedingscomplicaties; wat te doen rondom electieve ingrepen en laboratoriumonderzoek (welke testen in welke situaties noodzakelijk en zinvol zijn). Tevens wordt een aantal organisatorische adviezen gegeven.
Naar het oordeel van de werkgroep is het onder voorwaarden mogelijk om de NOAC’s op een verantwoorde wijze te introduceren in de klinische praktijk. Van groot belang hierin is dat voorafgaande aan de introductie in ieder ziekenhuis, op basis van landelijke afspraken en richtlijnen, protocollen worden opgesteld. Daarnaast moeten regionaal afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten over verantwoordelijkheden in het geval van spoedeisende situaties.

De leidraad is tijdens het nationaal kwaliteitscongres medisch specialisten op 9 november in de Domus Medica formeel aangeboden aan het ministerie van VWS.

Zie ook: http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/leidraad-voor-zorgvuldige-introductie-nieuwe-antistollingsmiddel.html