NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

CASH 2

Opbouw Cursorisch onderwijs
Opleidingsjaar
Organisatie
CASH 2
Gevordendencursus
Opleiding
2 t/m 4
Organisatie
CA-CASH

Onderstaande acht modules worden eenmaal in de twee jaar aangeboden:

Cursus Omschrijving
CASH 2.1 Traumachirurgie  De cursus traumachirurgie behandelt de thema's 'primaire opvang en triage', 'polytrauma', 'brandwonden' en 'extremiteitsletsel'.
CASH 2.2 Abdominale Chirurgie Tijdens deze cursus worden de upper GI en de HPB behandeld. 
CASH 2.3 Chirurgische Oncologie

In de cursus worden de thema's 'zwelling in de buik', 'mamma', 'huid en weke delen' en 'benigne longen' behandeld.

>Programma CASH 2.3 sept 2020 

>Programmaboek CASH 2.3 21 en 22 sept 2020 

>Programmaboek CASH 2.3 23 en 24 sept 2020  

CASH 2.4 Buikwandchirurgie

Deze cursus behandelt enkele problemen van de buikwand, variërend van het gebruik van meshes bij breuken, de zorg rondom stomata, alsmede de behandeling van postoperatieve wondinfecties tot en met de open buik behandeling.

Programmaboek CASH2.4 26 november 2020

CASH 2.5 Vaatchirurgie In de vijfde cursus, die de vaatchirurgie behandelt, worden de thema's 'vasculaire toegangsweg', 'chronische veneuze insufficiëntie' en 'ischemisch been' behandeld.
CASH 2.6 Chirurgie bij Kinderen Chirurgie bij Kinderen wordt behandeld aan de hand van de thema's 41 tot en met 44.
CASH 2.7 Abdominale Chirurgie Tijdens deze cursus worden de acute buik en de colo-rectale thema's behandeld. De thema's 'zwelling in de buik', 'chronische buikpijnklachten', '(peri-)anale klachten', 'passageklachten onderste tractus digestivus', 'bloedverlies tractus digestivus' en 'acute buik' worden behandeld.
CASH 2.8 Endocrinologie De cursus behandelt de zwelling in het hoofd/hals gebied (kind), passagestoornis in de onderste tractus digestivus en zwelling in de buik.
Geen gegevens gevonden