NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 juni 2022

Vacature arts-onderzoeker chirurgie/zorgevaluatie (2x full-time) - UMCG

Onderzoek naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie en zorg schaarste voor patiënten die een operatie of interventie nodig hebben gehad in Nederland
Naar aanleiding van een verkregen ZonMW subsidie zullen twee fulltime arts-onderzoekers worden aangesteld om onderzoek te doen naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande zorg schaarste voor patiënten die een operatie of interventie nodig hebben gehad in Nederland. Hiervoor zullen multipele nationale kwaliteitsregistraties worden gebruikt. We zijn hierbij niet alleen geïnteresseerd in de zogeheten ‘harde’ uitkomstmaten (zoals morbiditeit en mortaliteit), maar ook in het effect op de kwaliteit van leven en patiënt gerapporteerde ervaringen (PROMS/PREMS).

Wat ga je doen
Het grootste gedeelte van je projecten is in grote lijnen uitgedacht in de projectaanvraag, daardoor kun je direct van start met de uitvoering: enerzijds zal je analyses uitvoeren met data van door jou samengevoegde, reeds bestaande nationale kwaliteitsregistraties in Nederland. Dit zijn onder andere verschillende sub-registraties van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA, voornamelijk chirurgische kwaliteitsregistraties), de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Landelijke Registratie voor Orthopedische Implantaten (LROI, orthopedische kwaliteitsregistraties), de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en een appendicitis database (APPIC trial). Met deze data zal je, middels verschillende deelvragen, de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande zorg schaarste voor de (chirurgische) patiënt onderzoeken. Daarnaast zal je een onderzoek opzetten om met behulp van vragenlijsten en focus groepen de impact van deze periode op de patiënt die een operatie of interventie nodig had te evalueren.