NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Bekostiging

Het is belangrijk dat er adequate declaratietitels bestaan voor de zorg die geleverd wordt.

De Werkgroep Bekostiging denkt mee met het onderhoud van de dbc-systematiek. Van belang zijn daarnaast de plannen voor de doorontwikkeling van de bekostiging van de medisch-specialistische zorg. Samen met relevante stakeholders wil de NZa toewerken naar bekostiging van de medisch-specialistische zorg waarin gezondheidswinst voor de patiënt centraal staat. Contracteren op waarde moet de norm worden. De verwachting is dat het dbc-systeem hierdoor op termijn fundamenteel vereenvoudigd kan worden.

Werkgroep Bekostiging

  • drs. O.R.M. Wikkeling MBA (Voorzitter)
  • dr. J. van Bastelaar (Commissielid)
  • drs. A. van der Elst (Commissielid)
  • dr. J.W. Hinnen (Commissielid)
  • dr. A. Mearadji (Commissielid)
  • dr. T.C.K. Tran (Commissielid)
  • dr. M. Waleboer (Commissielid)
  • dr. M.J. Witvliet (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De NZa heeft de release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij diverse wijzigingen door om de bekostiging up-to-date te houden. Een aantal aanpassingen stimuleren de beweging naar passende

Gewijzigde registratieregels per 1 januari 2022

Medisch specialisten moeten per 1 januari 2022 rekening houden met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo staat de NZa onder andere de registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel toe. In 2020 en 2021 was dit