NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Audit

Registraties van uitkomsten van zorg leiden meer transparantie, doelmatigheid en een betere kwaliteit van zorg. In 2009 is gestart met de registratie van de resultaten van de chirurgische behandeling van dikke darmkanker (Dutch Surgical Colorectal Audit, DSCA). Inmiddels vindt onder de paraplu van de Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) uitbreiding plaats met registraties voor andere vormen van kanker (zoals borst-, slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker). De werkgroep Audit is ingesteld om op aanvraag van vakgroepen een audit uit te voeren en adviezen te geven in geval van tegenvallende resultaten bij de DICA-registraties.

Momenteel worden de volgende registraties gemonitord door de werkgroep:

 • DCRA: Dutch ColoRectal Audit
 • DACI: Dutch Audit for Carotid Interventions
 • DSAA: Dutch Surgical Aneurysm Audit
 • DUCA: Dutch Upper GI Cancer Audit
 • DATO: Dutch Audit for Treatment of Obesity
 • DLCA-S: Dutch Lung Cancer Audit
 • DPCA: Dutch Pancreatic Cancer Audit
 • NBCA: NABON Breast Cancer Audit
 • DHBA: Dutch Hepato Biliary Audit
 • DHFA: Dutch Hip Fracture Audit

Jaarlijks worden de uitkomsten van de registraties anoniem door de werkgroep beoordeeld. Het kan voorkomen dat er over wordt gegaan op een audit als blijkt dat een vakgroep minder goed presteert. Na het verzoek tot een audit wordt een gestructureerd vragenformulier toegestuurd. Een belangrijk onderdeel van deze vragenlijst is de analyse van patiënten die zijn overleden of ernstige complicaties hebben opgelopen. Vervolgens wordt een actieplan geformuleerd om succesvolle veranderingen door te voeren. Hiervoor heeft de Werkgroep Audit het hulpmiddel ontwikkeld: format voor necrologie en complicatiebespreking. De vragenlijst, de analyse en het actieplan worden op de dag van de audit door de vakgroep met de auditoren besproken. Later vindt dan nog bespreking van de audit plaats binnen de werkgroep, waarna een formeel advies aan de vakgroep wordt gegeven.

Uiteraard is het mogelijk om op eigen initiatief een audit aan te vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bureau van de NVvH.

Werkgroep Audit

 • dr. A.B. Francken (Voorzitter)
 • prof. dr. G.L. Beets (Commissielid DCRA)
 • dr. H.H. Hartgrink (Commissielid DUCA)
 • dr. M.J. Heetveld (Commissielid DHFA)
 • dr. D.J. Heineman (Commissielid DLCA)
 • dr. M.L. Hoven- Gondrie (Commissielid NBCA)
 • prof. dr. J.M. Klaase (Commissielid DPCA/DHBA)
 • dr. M.S. Lemson (Commissielid DACI/DSAA)
 • drs. R.S.L. Liem (Commissielid DATO)
 • drs. S. van der Meij - de Goederen (Commissielid)
 • dr. J.S.D. Mieog (Commissielid DPCA)
 • dr. H.A. Prins (Commissielid DCRA)
 • prof. dr. C. Rosman (Commissielid DUCA)
 • prof. dr. M.R.H.M. van Sambeek (Commissielid DACI/DSAA)
 • dr. E.S. van der Zaag (Commissielid DCRA)

Neem contact op met:

Jansen-Kok MSc., T.E.
Jansen-Kok MSc., T.E.

Gerelateerd nieuws