NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Peer support

De NVvH vindt het belangrijk dat leden die dat nodig hebben, zich gesteund voelen. Of dit nu op het vlak van persoonlijke begeleiding is, of op het vlak van ondersteuning bij tucht- of klachtzaken. De NVvH biedt daarom peer support aan chirurgen en aios.

Tuchtzaken of klachten
Wanneer u een brief ontvangt van het Medisch Tuchtcollege of Klachtencommissie met een tegen u gerichte klacht kan dit woede, onzekerheid en twijfel geven. Aangeklaagd worden is geen schande. Desalniettemin zijn een veilige omgeving en vertrouwensband belangrijk. Het is dan fijn dat er ervaren collega’s zijn binnen de NVvH die zich beschikbaar stellen om u hierbij te ondersteunen. Veel van deze collega’s hebben als arts-lid in het tuchtcollege gefungeerd. Andere collega’s hebben dusdanige kennis en ervaring op dit vlak, die van waarde kunnen zijn bij het ondersteunen van collega’s. Denk bijvoorbeeld aan oudere, ervaren chirurgen die Jonge Klaren of andere chirurgen hierbij kunnen ondersteunen. Indien u behoefte heeft aan peer support bij een tuchtzaak of een klacht, kunt u contact opnemen met één van onderstaande peer supporters. Deze collega’s stellen zich hiervoor à titre personnel beschikbaar. De commissie CPE vervult hiervoor de ‘makelaarsfunctie’; u kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met de peer supporters. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deskundigenonderzoek
Indien er behoefte is aan een zogeheten ‘deskundigenonderzoek’ voor tuchtcollegezaken of voor adviezen voor verzekeraars, kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR): https://nvmsr.nl/. De hierbij aangesloten leden hebben specifieke kennis en ervaring in het maken van deskundigenrapportages en zijn hiervoor getraind. De leden zijn allemaal geregistreerd arts of kunnen aantoonbaar voldoen aan de na- en bijscholingseisen van het eigen specialisme, wanneer zij vanwege onvoldoende tijdsinvestering in de curatieve patiëntenzorg niet meer als medisch specialist staan ingeschreven. Op de website is een overzicht van de leden te vinden. De leden voeren de activiteiten uit à titre personnel.

Voor eventuele vakinhoudelijke ondersteuning bij een deskundigenonderzoek kan een beroep gedaan worden op collega’s via de voorzitters van de zes subverenigingen van de NVvH. Zij zullen het verzoek uitzetten binnen de betreffende subvereniging. Ook deze collega’s voeren deze activiteiten uit op persoonlijke titel.

Contactgegevens Peer supporters
 • Mevr. drs. M. (Mariska) Scheuer
  Expertise: Chirurgische oncologie, mammachirurg, laparoscopie, huidoncologie. Senior-chirurg, oud-lid Concilium Chirurgicum. Ervaring in maatschap, UMC en privé kliniek. Oud-senior inspecteur IGZ, adviseur RvB, Kwaliteit & Patiëntveiligheid tijdens verscherpt toezicht, toezichthouder. Ervaring als lid cie. Advies en Bemiddeling, mediator, teamconflicten.
  Contact: m.scheuer@kpnmail.nl of 06-55371737
   
 • Dhr. dr. A.J. (Arjen) Witkamp
  Expertise: Klacht- en tuchtrecht, calamiteiten, lid klachtencommissie UMC, oud-voorzitter MIP commissie
  Contact: a.j.witkamp@umcutrecht.nl of 088-7556968 of 088-7571224 (directe sein)
   
 • Dhr. prof. dr. J.F. (Jaap) Hamming
  Expertise: Tuchtrecht, calamiteiten, kwaliteit van zorg, opleiding
  Contact: j.f.hamming@lumc.nl of 06-52894402
   
 • Dhr. dr. J.W.D. (Jan Willem) de Waard
  Expertise: Oudere chirurg, opleider, stafvoorzitter, lid tuchtcollege
  Contact: j.w.d.dewaard@westfriesgasthuis.nl of 0229-208228 of 06-21894371
   
 • Dhr. dr. T. (Thijs) van Dalen
  Expertise: Chirurg oncoloog, opleider, werkzaam in opleidingsziekenhuis en 0-aanstelling in UMC (bekend met meerder werkomgevingen)
  Contact: vdthijs@xs4all.nl of 030-2566566
   
 • Dhr. dr. G.J. (Geert Jan) Clevers
  Expertise: Recent gepensioneerd, 40 jaar chirurgie, oud-opleider. Specialisatie in trauma-, long- en liesbreukchirurgie. Ervaring in academisch en perifere ziekenhuizen. Diverse bestuurlijke functies bekleed. Als lid van toenmalige commissie ABC bij diverse problemen in maatschappen betrokken geweest. Lid van het Centraal Tuchtcollege in Den Haag.
  Contact: gj.clevers@gmail.com of 06-55323327
   
 • Mevr. dr. D. (Djamila) Boerma
  Expertise: Chirurg, ervaring met GI-chirurgie in de volle breedte, opleider. Lid van het regionaal Tuchtcollege Amsterdam.
  Contact: d.boerma@antoniusziekenhuis.nl of 06-41291403
   
 • Mevr. dr. D. (Daphne) Roos
  Expertise: GE Chirurgie, Robotchirurgie, algemene chirurgie. Opleider heelkunde. Lid Peer-support Reinier de Graaf gasthuis.
  Contact: d.roos@rdgg.nl of 015-2604022
   
 • Mevr. dr. J.M.J. (Jennifer) Schreinemakers
  Expertise: Oncologisch chirurg (pancreas, GE, endo). Voorzitter vakgroep heelkunde. Diverse bestuurlijke functies. Coachopleiding voor medisch specialisten. Expertgroep calamiteiten.
  Contact: jschreinemakers@amphia.nl of 076-5951119
   
 • Mevr. M.J. (Julie) van Hoogstraten
  Informatie volgt.

Gerelateerd nieuws