NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Normering

In 2011 is de NVvH als gestart met kwaliteitsnormen voor goede en verantwoorde chirurgische zorg. De NVvH hanteert een integraal kwaliteitsbeleid en omvat onder andere certificering, visiteren, auditing en volumenormen. 

De normen staan beschreven in Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 9.1. 

In het document Normering Chirurgische Behandelingen staat aangegeven voor welke ingrepen per 1 mei 2019 afspraken binnen de vakgroep nodig zijn. Als voorbeeld stelt de NVvH een tweetal formats beschikbaar (zie gerelateerde documenten hieronder, alleen zichtbaar voor leden) ten behoeve van het op lokaal niveau vastleggen van de bevoegdheden van chirurgen om bepaalde ingrepen te doen. U kunt een of beide formats gebruiken om deze afspraken binnen uw eigen vakgroep vast te leggen.

De NVvH heeft een bijdrage geleverd aan de brochure van het RIVM over mesh-implantaten en langdurige gezondheidsklachten. In deze brochure is een lijst opgenomen voor patiënten van centra waar zij terecht kunnen met langdurige, mogelijk mesh gerelateerde klachten.

Commissie Normering & Certificering

  • prof. dr. R.H. Geelkerken (Voorzitter)
  • dr. E.S. van Hattum (Commissielid NVvV)
  • dr. D.J. Heineman (Commissielid NVvL)
  • drs. N. Molenaar (Commissielid NVCO)
  • dr. G.A. Patijn (Commissielid NVGIC)
  • dr. E.L. Postma (Commissielid NVCO)
  • drs. G.W. Zijp (Commissielid NVKC)
  • dr. W.P. Zuidema (Commissielid NVT)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws