NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Concilium

Het Concilium Chirurgicum is het vaste adviescollege van de NVvH met de taak de vereniging desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de Heelkundige beroepsbeoefening.

Ook heeft het Concilium Chirurgicum de taak als Visitatiecommissie desgevraagd of op eigen initiatief het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Heelkunde, alsmede het onderzoek (visitatie) vereist voor de erkenning van vervolgopleiders en vervolgopleidingen voor een heelkundig aandachtsgebied.

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van het Concilium en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, lid RGS en de (oud)voorzitter van de CTC.

Jaarlijkse kennistoets

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt een jaarlijkse kennistoets digitaal afgenomen. U kunt zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen en literatuur te bestuderen. Een lijst van literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt, is hieronder te vinden. Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios.

Alle informatie rondom de kennistoets is te vinden in onze digitale leeromgeving. Indien u daar geen toegang toe heeft, kunt u een mail sturen naar opleiding@heelkunde.nl.  

Toetsreglement
Het toetsreglement bevat informatie voor zowel aios als opleiders. Het bestand bevat ook praktische informatie over de afname van de toets.

Veel gestelde vragen
Mocht u nog vragen hebben, vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen.

Literatuurlijst
U vindt hier een overzicht van veel gebruikte bronnen (met name leerboeken en richtlijnen) bij het maken van de toetsvragen. Deze literatuur kan u helpen om de kennistoets voor te bereiden. Let wel: zie ook de inleiding van de literatuurlijst; de lijst is niet uitputtend, maar geeft een indicatie van de meest gehanteerde literatuur. Het is tevens geen statische lijst; het overzicht zal voortdurend bijgewerkt blijven worden.

Datum kennistoets 2022
vrijdag 2 december 13.30 – 17.30 uur

Datum kennistoets 2023
vrijdag 8 december 13.30 - 17.30 uur

Neem contact op met:

Jacobs, drs. E.M.J.
Jacobs, drs. E.M.J.

Gerelateerd nieuws

Datum jaarlijkse kennistoets 2022 en 2023 bekend

De jaarlijkse kennistoets wordt dit jaar afgenomen op vrijdagmiddag 02-12-2022 van: 13.30 – 17.30 uur. In 2023 wordt de kennistoets afgenomen op 8 december 2023. Ook dit jaar is er weer sprake van een eigen, Nederlandse, kennistoets. Deze toets