NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Concilium

Het Concilium Chirurgicum is het vaste adviescollege van de NVvH met de taak de vereniging desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de Heelkundige beroepsbeoefening.

Ook heeft het Concilium Chirurgicum de taak als Visitatiecommissie desgevraagd of op eigen initiatief het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Heelkunde, alsmede het onderzoek (visitatie) vereist voor de erkenning van vervolgopleiders en vervolgopleidingen voor een heelkundig aandachtsgebied.

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van het Concilium en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, lid RGS en de (oud)voorzitter van de CTC.

Jaarlijkse kennistoets

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt een jaarlijkse kennistoets digitaal afgenomen. U kunt zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen en literatuur te bestuderen. Een lijst van literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt, is hieronder te vinden. Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios.

Alle informatie rondom de kennistoets is te vinden in onze digitale leeromgeving. U vindt daar bijvoorbeeld het toetsreglement, veel gestelde vragen, literatuurlijst, etc. Indien u daar geen toegang toe heeft, kunt u een mail sturen naar opleiding@heelkunde.nl.  

Datum kennistoets 2023
vrijdag 8 december 13.30 - 17.30 uur

Concilium Chirurgicum

 • dr. B.H. Verhoeven (Voorzitter)
 • prof. dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum (Vice-voorzitter)
 • dr. K.H. in 't Hof (Secretaris)
 • dr. M. Ankersmit (Commissielid VAGH)
 • dr. J.J. Blok (Commissielid NVvV)
 • dr. T. van Dalen (Commissielid NVCO)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid NVGIC)
 • prof. dr. M.J.R. Edwards (Commissielid NVT)
 • dr. D. Eefting (Commissielid NVvV)
 • dr. mr. E.W.M. Engelmann (Commissielid VAGH)
 • dr. H.J.A.A. van Geffen (Commissielid NVvL)
 • dr. R.J. van Ginkel (Commissielid UMC-opl. regio Groningen)
 • drs. N.M. Hanneman (Commissielid NVvL)
 • dr. M. van Heijl (Commissielid perif.opl. regio Utrecht)
 • dr. R.M. Houwert (Commissielid UMC-opl. regio Utrecht)
 • dr. H.M.J. Janzing (Commissielid NVT)
 • dr. J.R. de Jong (Commissielid NVKC)
 • dr. W. Kelder (Commissielid perif.opl. regio Groningen)
 • dr. C.M.G. Keyzer-Dekker (Commissielid NVKC)
 • dr. S.M. Lagarde (Commissielid UMC-opl. regio Rotterdam)
 • dr. J.H.P. Lardenoije (Commissielid perif.opl. regio Nijmegen)
 • dr. M.F. Lutke Holzik (Commissielid NVCO)
 • dr. W.J.B. Mastboom (Commissielid)
 • dr. J. Melenhorst (Commissielid UMC-opl. regio Maastricht)
 • dr. M. Poelman (Commissielid NVGIC)
 • dr. D. Roos (Commissielid perif.opl. regio Rotterdam)
 • dr. A. Schepers (Commissielid UMC-opl. regio Leiden)
 • dr. R.F. Schmitz (Commissielid perif.opl. regio Leiden)
 • dr. R.K.J. Simmermacher (Commissielid)
 • dr. D.J.A. Sonneveld (Commissielid perif.opl. regio Amsterdam)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid perif.opl. regio Maastricht)
 • dr. Q.M.J. van der Vliet (Commissielid VAGH)

Neem contact op met:

Jacobs, drs. E.M.J.
Jacobs, drs. E.M.J.

Gerelateerd nieuws

Definitieve resultaten kennistoets bekend

Op 28 februari zijn de definitieve resultaten van de kennistoets bekend geworden. De examencommissie heeft de opmerkingen van aios en de psychometrische analyses beoordeeld en diverse correcties doorgevoerd. Aios hebben tot 15 maart inzage in de gehele toets,

483 aios nemen deel aan Jaarlijkse Kennistoets

Op 2 december hebben 483 aios heelkunde (inclusief vooropleidingsaios) de jaarlijkse kennistoets afgenomen. Vanaf 13.30 uur hadden de aios 4 uur de tijd om 216 vragen te beantwoorden. Daar waar tot twee jaar geleden de Amerikaanse ABSITE werd afgenomen,

Datum jaarlijkse kennistoets 2022 en 2023 bekend

De jaarlijkse kennistoets wordt dit jaar afgenomen op vrijdagmiddag 02-12-2022 van: 13.30 – 17.30 uur. In 2023 wordt de kennistoets afgenomen op 8 december 2023. Ook dit jaar is er weer sprake van een eigen, Nederlandse, kennistoets. Deze toets