NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Concilium

Het Concilium Chirurgicum is het vaste adviescollege van de NVvH met de taak de vereniging desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de Heelkundige beroepsbeoefening.

Ook heeft het Concilium Chirurgicum de taak als Visitatiecommissie desgevraagd of op eigen initiatief het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Heelkunde, alsmede het onderzoek (visitatie) vereist voor de erkenning van vervolgopleiders en vervolgopleidingen voor een heelkundig aandachtsgebied.

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van het Concilium en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, lid RGS en de (oud)voorzitter van de CTC.

Jaarlijkse kennistoets

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt een jaarlijkse kennistoets digitaal afgenomen.

U kunt u zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen. Een lijst van literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt, volgt in een later stadium. U kunt zich dan voorbereide op de toets door deze literatuur te leren.

Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios.

Uw opleider schrijft u in voor deze kennistoets.

Veel gestelde vragen

Mocht u nog vragen hebben, vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen.

Toetsreglement

Binnenkort vindt u hier het toetsreglement met ook praktische informatie over de afname van de toets.

Datum kennistoets 2021

12 november 13.30 – 17.30 uur

 

Neem contact op met:

Jacobs, drs. E.M.J.
Jacobs, drs. E.M.J.

Gerelateerd nieuws