NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Adviesrapport netwerkvorming voor zorgevaluatie

Het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie’ is gepubliceerd. Dit document geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking

‘Spoed Eisende Heelkunde’ gepubliceerd

Iedere patiënt verdient de beste dokter. In het geval van de chirurgische patiënt is dat een chirurg. Daarom vinden de leden van de NVvH dat de chirurg in Nederland verantwoordelijk is voor de (ongedifferentieerde) chirurgische patiënt,

NWDI awareness kaartje beschikbaar

Er is de laatste maanden een forse toename van het aantal invasieve Groep A-streptokokken (GAS) infecties. Onder kinderen is het aantal verdriedubbeld ten opzichte van de normale incidentie. In de centra van ondergetekenden is er zeker een verdubbeling van het

Gemandateerde leden juni 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd: Richtlijnen Dr R. Hoencamp is op voordracht van de NVvV afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Abdominale Letsels Drs R.M. Wilting is op voordracht van de IC-chirurgen afgevaardigd in de

Regeling Ongewenste Omgangsvormen

Op 11 februari 2022 bracht het Bestuur van de NVvH een statement uit over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de misstanden achter de schermen bij het tv programma The Voice of Holland en de publicatie in NRC en het Nederlands

Jonge Klaren ontvangen Gildepenning

Tijdens de Chirurgendagen 2022: Verbinding ontvingen deze Jonge Klaren hun Gildepenning. We willen de Jonge Klaren nogmaals van harte feliciteren met het bereiken van deze mooie mijlpaal! Tijdens de uitreiking werden de Jonge Klaren

Nieuwsbrief Prehabilitatie

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken rond Prehabilitatie, het fit maken van patiënten vóór hun operatie. Belangrijke items zijn het programma over prehabilitatie tijdens de chirurgendagen op 20 mei en de

Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De NZa heeft de release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij diverse wijzigingen door om de bekostiging up-to-date te houden. Een aantal aanpassingen stimuleren de beweging naar passende

Datum jaarlijkse kennistoets 2022 en 2023 bekend

De jaarlijkse kennistoets wordt dit jaar afgenomen op vrijdagmiddag 02-12-2022 van: 13.30 – 17.30 uur. In 2023 wordt de kennistoets afgenomen op 8 december 2023. Ook dit jaar is er weer sprake van een eigen, Nederlandse, kennistoets. Deze toets

Bestuurswissel 19 mei

Op 19 mei a.s. loopt de zittingstermijn van de Secretaris Continue Professionele Educatie & Innovatie, prof. dr. M.R. Vriens, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH  af. Het bestuur draagt prof. dr. S. Kruijff voor als kandidaat voor

Enquete liesbreukregistratie

Vanuit de politiek is er een eis om de zorg in Nederland transparanter te maken. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om 50% van de ziektelast transparant te maken. Te beginnen met de liesbreukchirurgie. De manier waarop dit beoogd wordt is met

Verslag Invitational: Bruggen slaan voor innovatie

Op donderdag 31 maart vond de eerste Invitational vanuit de werkgroep Innovatie plaats. Het thema van de avond was bruggen slaan met de Technische Universiteiten. Het was een avond vol inspirerende voorbeelden en goede discussies. Er werd uitgebreid verslag
1 2 3 4 5 ... » 1/17 (481)