NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Cursorisch onderwijs

Het CASH-onderwijs is in ontwikkeling en wordt afgestemd op het opleidingsplan Heelkunde. Het CASH-onderwijs sluit aan op SCHERP 2.1 en leidt aios op tot wat de chirurg anno 2030 in huis moet hebben.

Naast het CASH-onderwijs zal het regionale onderwijs een belangrijke rol spelen bij de opleiding van de aios. Ook volgen aios in de eerste twee jaar een ATLS-, FCCS- en OTC- of AO-cursus. Daarnaast wordt gedurende de gehele opleiding jaarlijks in oktober een voortgansgtoets m.b.t. het kennisniveau afgenomen.

LET OP: Indien nodig, verzoeken wij je om de cursus zelf te declareren bij de desbetreffende persoon/afdeling binnen je instelling. Het is helaas niet mogelijk om facturen aan te passen. 

Op 9 november 2021 worden de volgende modules gegeven:

 1. OC-1
 2. VA-2
 3. TR-1
 4. ENDO
 5. NTS
Opbouw Cursorisch onderwijs
Opleidingsjaar
Organisatie
CASH 1

De CASH1 bestaat uit vier eendaagse modules (8.30 – 17.00 uur):

Cursus Voorjaar 2021 Meer informatie
CASH 1.1 Basiscursus perioperatieve zorg 12 februari Programma CASH 1.1
CASH 1.2 Operatieve technieken en de OK 26 maart Programma CASH 1.2
CASH 1.3 Traumachirurgie

19 mei

Programma CASH 1.3

CASH 1.4 Acute abdominale chirurgie 25 juni Programma CASH 1.4
Incl. Small Private Online Course (SPOC) ‘Ouderen' & ‘Doelmatigheid' start januari  

De cursus wordt als één geheel aangeboden. Dit betekent dat je verplicht bent om alle cursussen te volgen om het CASH1 onderwijs succesvol af te ronden.  

CASH 2

Het CASH2-onderwijs is gericht op 2e, 3e en 4e jaars aios Heelkunde.
Achterliggende gedachte bij het in 2020 vernieuwde CASH2-onderwijs is om aios onderwijs aan te bieden dat:

 • gebaseerd is op de domeinen van SCHERP en de Toevertrouwde Handelingen
 • thematisch is ingericht 
 • gericht is op ontwikkeling en verdieping van praktische kennis en vaardigheden
 • gericht is op professionele ontwikkeling, zowel op het vakinhoudelijke als niet-chirurgische vlak
 • een modulaire opbouw kent
 • keuzemogelijkheden biedt m.b.t. de modules, waardoor ‘just in time’ leren mogelijk wordt
 • kleine groepen kent, waardoor interactie en activerende werkvormen mogelijk zijn 

Het CASH2-onderwijs bestaat uit meerdere modules. In totaal zijn er 13 modules:

 • 10 chirurgisch inhoudelijke modules
 • 3 niet chirurgisch-technische skills modules

In deze drie jaar (2e, 3e en 4e opleidingsjaar) dienen de aios minimaal 9 of maximaal 12 modules te volgen.
Vijf van de modules zijn verplicht; daarnaasthoren er nog minimaal vier facultatieve modules gevolgd te worden. Het is raadzaam om de modules te volgen aansluitend bij de stage. De aios en opleider bepalen in overleg wanneer welke module wordt gevolgd.

Voor de modules GI, VA, OC en TR is sprake een 1- en 2-variant.
De 1 betreft een basismodule (verplicht) en de 2 betreft een verdiepende module (facultatief).

Verplichte modules (vijf stuks):

GI-1

Aanbod: twee keer per jaar

Vaat-1

Onco-1

Trauma-1

NTS (Non Technical Skills)


Facultatieve modules (waarvan er vier gevolgd moeten worden):

GI-2

Aanbod: één keer per jaar

 

 

Vaat-2

Onco-2

Trauma-2

Management & Leiderschap

Onderwijs & Onderzoek

Endocriene chirurgie

Aanbod: één keer per twee jaar

Er wordt naar gestreefd om deze modules fysiek uit te voeren binnen de bestaande regels. Als dat niet mogelijk blijkt, worden er online-uitvoeringen georganiseerd.

Praktische informatie

 • alle CASH 2-modules zijn één daagse cursussen 
 • elk kwartaal worden er CASH2-modules aangeboden
 • er worden per cursusdag 4 of 5 CASH 2-modules aangeboden, (bij voorkeur) op dezelfde locatie
 • elke module kan uit 6 workshops (3 ochtend + 3 middag) bestaan
 • minimaal 21 en maximaal 40 deelnemers per module
 • inschrijving via de NVvH-website

Tip: log in via MijnNVvH, check de gegevens in uw profiel en schrijf u dan in. U hoeft dan geen persoonsgegevens meer in te voeren en de gegevens in ons ledenbestand zijn dan weer actueel.

Als er reeds een aantal CASH2-oude stijl modules zijn gevolgd, overleg dan met de opleider welke nieuwe CASH2 modules gevolgd gaan worden. De thema’s uit de CASH2 oude stijl komen deels terug in de CASH2 nieuwe stijl. De oude nog-te-volgen modules kunnen in principe vervangen worden door de nieuwe modules.

Cursusdata 2021
De cursusdata in 2021 zijn:

9 februari GI-1, VA-1, TR-2, M&L
8 juni OC-1, TR-1, GI-2, NTS
28 september GI-1, VA-1, OC-2, O&O
9 november OC-1, TR-1, VA-2, ENDO, NTS

De inschrijving opent een aantal maanden van tevoren.

Als u reeds een aantal CASH2-oude stijl modules hebt gevolgd (aangeduid met nummers, bijvoorbeeld ‘CASH2.4’), overleg dan met uw opleider welke nieuwe CASH2 modules u gaat volgen. De thema’s uit de CASH2 oude stijl komen deels terug in de CASH2 nieuwe stijl. U kunt in principe de oude nog-te-volgen modules vervangen door de nieuwe modules.

CASH 3

De inhoud van het CASH3-onderwijs (de differentiantencursussen) wordt verzorgd door de onderwijscommissies van de subverenigingen van de NVvH (NVGIC, NVCO, NVT, NVKC, NVvV, NVvL).

Inschrijven
Aios met een lidmaatschap van de NVvH waarvan het actuele opleidingsschema bekend is, ontvangen automatisch een uitnodiging voor de CASH-cursussen. Aios in vooropleiding bij de heelkunde kunnen hun contactgegevens inclusief startdatum opleiding en opleidingsrichting doorgeven via opleiding@heelkunde.nl. Zij ontvangen daarna ook een uitnodiging voor de relevante cursussen. 

Basisexamen Heelkunde
Alle assistenten in (voor)opleiding heelkunde zijn verplicht om in het eerste of tweede jaar van de opleiding het basisexamen af te leggen. Dit examen wordt georganiseerd door het Collegium Chirurgicum Neerlandicum. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het CCN.

Geef wijzigingen door
Wijzigingen in het opleidingsschema, (ziekenhuis)mailadres/mailgegevens of differentiatie? De NVvH blijft graag op de hoogte. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via de e-mail naar opleiding@heelkunde.nl.