NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Kwaliteitsvisitaties

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale toetsing van de vakgroep op locatie. Het doel is een vakgroep te stimuleren zichzelf en daarmee de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Visitaties worden, bij goede kwaliteit van zorg, in een cyclus van 5 jaar uitgevoerd. Reguliere ziekenhuizen ontvangen bericht vanuit de NVvH m.b.t. het inplannen van een visitatiedatum. Dit gebeurt 12 tot 6 maanden voor de visitatiedag, zodat u voldoende tijd heeft voor de voorbereidingen. Zelfstandige Behandel Centra moeten voor het inplannen van een visitatie zelf contact opnemen met het bureau.

Online visitatietool
De voorbereiding voor de kwaliteitsvisitatie gebeurt via een webbased programma, genaamd Compusense/Exata. U ontvangt via het bureau van de NVvH inlogcodes voor deze site, zodat u toegang krijgt tot de vragenlijsten die moeten worden aangeleverd. Tips voor de voorbereiding van de visitatie vindt u in het artikel dat de commissie kwaliteitsvisitatie schreef voor het NTvH, klik hier. Per april 2022 zijn de normen voor de kwaliteitsvisitatie aangepast. Meer informatie hierover vindt u in het artikel dat eerder in het NTvH is gepubliceerd.

Kosten kwaliteitsvisitatie
Aan het uitvoeren van een kwaliteitsvisitatie zijn vanaf 2016 kosten verbonden. Eind 2015 stopte de subsidie voor kwaliteitsvisitaties aan wetenschappelijke verenigingen. Sindsdien brengt de NVvH de totale kosten van een kwaliteitsvisitatie ten laste aan de te visiteren vakgroep. De prijs van een kwaliteitsvisitatie is gebaseerd op de directe en indirecte kosten van de visitatie.

Tussentijdse Quick Scan
Er wordt geadviseerd om tussen de visitaties door (om de 2 jaar) een quick scan uit te voeren om zo het vakgroepfunctioneren te toetsen. Mocht u deze willen uitvoeren, kan dit kosteloos via ons webbased visitatieprogramma. Neem dan contact op met het bureau, zodat we u daarbij maximaal kunnen ondersteunen.

Webinar 2023
Op 15 mei 2023 heeft de Commissie Kwaliteitsvisitatie een webinar uitgezonden waarin een aantal belangrijke onderwerpen voor de visitatie zijn besproken. Dit betroffen het gebruik van de PDCA, Samen Beslissen en Fit to Perform. Onderstaand vindt u een link om dit webinar terug te kijken.

 

Commissie Kwaliteitsvisitatie

 • drs. S. van der Meij - de Goederen (Voorzitter)
 • drs. Ph.M. Kruyt (Vice-voorzitter)
 • drs. K. Reijnders (Secretaris)
 • dr. T.S. Bijlsma (Bestuurslid)
 • dr. W.J.A. Brokelman (Commissielid)
 • drs. J.W.M. Elshof (Commissielid)
 • drs. R.J. Klicks (Commissielid)
 • dr.ir S.G.J. Rödel (Commissielid NVvL)
 • drs. E.E.M. Schepers- van der Sterren (Commissielid)
 • dr. E.J.P. Schoenmaeckers (Commissielid NVCO)
 • drs. T.C. van Sprundel (Commissielid)
 • dr. M.F. Termaat (Commissielid NVT)
 • dr. D.I. Vos (Bestuurslid)
 • dr. J.J. Wever (Commissielid NVvV)
 • drs. J.A. van der Zee (Commissielid)
 • dr. S. Zwaveling (Commissielid NVKC)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Aanpassingen in de kwaliteitsvisitatie

Per 2022 zal er een nieuwe versie van de waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie worden gehanteerd. Enkele normen zijn aangepast, een nieuwe is toegevoegd en enkelen zijn vervallen. Daarbij is in toenemende mate van belang hoe een vakgroep met