NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Cursorisch onderwijs

CASH 1

De CASH1 bestaat uit vier eendaagse modules (8.30 – 17.00 uur):

Cursus Voorjaar 2021 Meer informatie
CASH 1.1 Basiscursus perioperatieve zorg 12 februari Programma CASH 1.1
CASH 1.2 Operatieve technieken en de OK 26 maart Programma CASH 1.2
CASH 1.3 Traumachirurgie

19 mei

Programma CASH 1.3

CASH 1.4 Acute abdominale chirurgie 25 juni Programma CASH 1.4
Incl. Small Private Online Course (SPOC) ‘Ouderen' & ‘Doelmatigheid' start januari  

De cursus wordt als één geheel aangeboden. Dit betekent dat je verplicht bent om alle cursussen te volgen om het CASH1 onderwijs succesvol af te ronden.  

CASH 2

Het CASH2-onderwijs is gericht op 2e, 3e en 4e jaars aios Heelkunde.
Achterliggende gedachte bij het in 2020 vernieuwde CASH2-onderwijs is om aios onderwijs aan te bieden dat:

 • gebaseerd is op de domeinen van SCHERP en de Toevertrouwde Handelingen
 • thematisch is ingericht 
 • gericht is op ontwikkeling en verdieping van praktische kennis en vaardigheden
 • gericht is op professionele ontwikkeling, zowel op het vakinhoudelijke als niet-chirurgische vlak
 • een modulaire opbouw kent
 • keuzemogelijkheden biedt m.b.t. de modules, waardoor ‘just in time’ leren mogelijk wordt
 • kleine groepen kent, waardoor interactie en activerende werkvormen mogelijk zijn 

Het CASH2-onderwijs bestaat uit meerdere modules. In totaal zijn er 13 modules:

 • 10 chirurgisch inhoudelijke modules
 • 3 niet chirurgisch-technische skills modules

In deze drie jaar (2e, 3e en 4e opleidingsjaar) dienen de aios minimaal 9 of maximaal 12 modules te volgen.
Vijf van de modules zijn verplicht; daarnaasthoren er nog minimaal vier facultatieve modules gevolgd te worden. Het is raadzaam om de modules te volgen aansluitend bij de stage. De aios en opleider bepalen in overleg wanneer welke module wordt gevolgd.

Voor de modules GI, VA, OC en TR is sprake een 1- en 2-variant.
De 1 betreft een basismodule (verplicht) en de 2 betreft een verdiepende module (facultatief).

Verplichte modules (vijf stuks):

GI-1

Aanbod: twee keer per jaar

Vaat-1

Onco-1

Trauma-1

NTS (Non Technical Skills)


Facultatieve modules (waarvan er vier gevolgd moeten worden):

GI-2

Aanbod: één keer per jaar

 

 

Vaat-2

Onco-2

Trauma-2

Management & Leiderschap

Onderwijs & Onderzoek

Endocriene chirurgie

Aanbod: één keer per twee jaar

Er wordt naar gestreefd om deze modules fysiek uit te voeren binnen de bestaande regels. Als dat niet mogelijk blijkt, worden er online-uitvoeringen georganiseerd.

Praktische informatie

 • alle CASH 2-modules zijn één daagse cursussen 
 • elk kwartaal worden er CASH2-modules aangeboden
 • er worden per cursusdag 4 of 5 CASH 2-modules aangeboden, (bij voorkeur) op dezelfde locatie
 • elke module kan uit 6 workshops (3 ochtend + 3 middag) bestaan
 • minimaal 21 en maximaal 40 deelnemers per module
 • inschrijving via de NVvH-website

Tip: log in via MijnNVvH, check de gegevens in uw profiel en schrijf u dan in. U hoeft dan geen persoonsgegevens meer in te voeren en de gegevens in ons ledenbestand zijn dan weer actueel.

Als er reeds een aantal CASH2-oude stijl modules zijn gevolgd, overleg dan met de opleider welke nieuwe CASH2 modules gevolgd gaan worden. De thema’s uit de CASH2 oude stijl komen deels terug in de CASH2 nieuwe stijl. De oude nog-te-volgen modules kunnen in principe vervangen worden door de nieuwe modules.

Cursusdata 2021
De cursusdata in 2021 zijn:

9 februari GI-1, VA-1, TR-2, M&L
8 juni OC-1, TR-1, GI-2, NTS
28 september GI-1, VA-1, OC-2, O&O
9 november OC-1, TR-1, VA-2, ENDO, NTS

De inschrijving opent een aantal maanden van tevoren.

Als u reeds een aantal CASH2-oude stijl modules hebt gevolgd (aangeduid met nummers, bijvoorbeeld ‘CASH2.4’), overleg dan met uw opleider welke nieuwe CASH2 modules u gaat volgen. De thema’s uit de CASH2 oude stijl komen deels terug in de CASH2 nieuwe stijl. U kunt in principe de oude nog-te-volgen modules vervangen door de nieuwe modules.

CASH 3

De inhoud van het CASH3-onderwijs (de differentiantencursussen) wordt verzorgd door de onderwijscommissies van de subverenigingen van de NVvH (NVGIC, NVCO, NVT, NVKC, NVvV, NVvL).

Commissie van Advies CASH

 • dr. R.K.J. Simmermacher (Voorzitter)
 • prof. dr. J.A. van der Hage (Secretaris)
 • drs. P.C.R. Wouters (Secretaris)
 • drs. J.M. Bakia (Commissielid VAGH)
 • prof. dr. R.H. Geelkerken (Commissielid NVvV)
 • drs. N.M. Hanneman (Commissielid NVvL)
 • dr. J.R. de Jong (Commissielid NVKC)
 • drs. M.C. Kokke (Commissielid NVT)
 • prof. dr. S. Kruijff (Commissielid NVCO)
 • dr. J.F.M. Lange, jr. (Commissielid NVGIC)
 • drs. J.W.A. Leijtens (Commissielid NVGIC)
 • drs. M.V. Nijenhuis (Commissielid VAGH)
 • dr. B.J. Petri (Commissielid NVvV)
 • dr. D.A.M. Sloothaak (Commissielid NVCO)
 • prof. dr. L.P.S. Stassen (Commissielid)

Neem contact op met:

Jacobs, drs. E.M.J.
Jacobs, drs. E.M.J.

Gerelateerd nieuws

Kennistoets 2021

Dit jaar wordt voor het eerst een Nederlandse versie afgenomen van de jaarlijkse kennistoets. Dit ter vervanging van de Amerikaanse ABSITE. Deze toets wordt dit jaar afgenomen op vrijdag 12 november van 13.30 – 17.30 uur. De toets is verplicht voor alle

CASH 3.K

Op woensdag 20 maart 2019 vindt de CASH 3 Kinderchirurgie plaats in Maastricht. Aansluitend wordt daar op 21 maart de ALV van de NVKC gehouden. Voor meer informatie of inschrijving kunt u mailen naar Hendt Versteegh.