NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

14 juni 2022

Webinar: Hoogste tijd voor integrale zorg in de opleiding

Wat is er nodig in de opleiding om integrale zorg voor mensen met psychische en somatische aandoeningen te realiseren? Een specialist met een generalistische blik? Of een generalist met een specialistische blik?

Veel volwassenen en ouderen met lichamelijke aandoeningen hebben ook psychische aandoeningen. Andersom hebben veel volwassenen en ouderen met psychische aandoeningen ook lichamelijke aandoeningen. Door de strikte scheiding in de zorg van het lichamelijke en psychische domein krijgen deze patiënten nu niet de best mogelijke behandeling. Dit kan ertoe leiden dat lichamelijke klachten onterecht worden toegeschreven aan een psychische aandoening en andersom, of dat zorgverleners zich onvoldoende in staat voelen om aandoeningen buiten hun eigen domein te diagnosticeren en behandelen. Ondertussen neemt het aantal mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen toe. Vanuit Opleiden 2025 is aandacht voor geïntegreerde diagnostiek,  behandeling èn elkaars perspectief in de opleiding.  Kom met ons discussiëren op dinsdag 14 juni 2022.  Laat je inspireren en benut dit webinar voor je discipline overstijgend onderwijs of als bij- en nascholing. Tussen 17.00-18.00 uur word je online bijgepraat, worden verschillende perspectieven belicht, meningen gedeeld en vragen beantwoord uit de chat.

Klik hier om u in te schrijven voor deze webinar