NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Archiefcommissie

Onze vereniging heeft een archief waarin de relevante papieren documenten van de vereniging zijn opgeslagen vanaf de oprichting in 1902 tot en met 2012. Vanaf 2013 worden alle documenten in digitale vorm bewaard. Het archief wordt beheerd door de archivaris die daarin ondersteund wordt door de archiefcommissie. Archivaris is drs E.B.M. Theunissen die in 2023 dr R.W.H. van Reedt Dortland in die functie heeft opgevolgd.

Het papieren archief is onder klimatologisch gecontroleerde omstandigheden opgeslagen bij het Noord Hollands Archief (NHA) in Haarlem. Er wordt gewerkt aan een inventarisatie die zal worden ingepast in de systematiek van het NHA. Het archief bevat talloze historisch interessante documenten zoals notulen van bestuurs- en commissievergaderingen en ook correspondentie tussen en over personen en soms felle discussies over benoemingen, financiële zaken en andere beleidskwesties. Een beperkt deel van het archief dat in het NHA ligt opgeslagen is openbaar toegankelijk. Om toegang te krijgen tot het niet openbare deel is toestemming nodig van de archivaris. Een verzoek tot toegang tot het archief kan worden ingediend bij het bureau.

Het digitale archief vanaf 2013 berust bij het bureau. Dit deel van het archief is opgeslagen in een digitale mappenstructuur waarbinnen gezocht kan worden. Of hier behoefte is aan een verdere catalogisering is een punt van aandacht voor de Archiefcommissie.

Archiefcommissie

drs. E.B.M. Theunissen (archivaris en voorzitter)
dr. R.W.H. van Reedt Dortland (commissielid)
dr. E. de Jong (commissielid)
drs R.A. Cohen (commissielid)
dr. D. A. Ligtenstein (commissielid)