NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

01 november 2021

Aanpassingen in de kwaliteitsvisitatie

Per 2022 zal er een nieuwe versie van de waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie worden gehanteerd. Enkele normen zijn aangepast, een nieuwe is toegevoegd en enkelen zijn vervallen. Daarbij is in toenemende mate van belang hoe een vakgroep met kwaliteit omgaat. Het uitvoeren van het proces om tot kwaliteitsverbetering te komen vormt de essentie. In plaats van het beoordelen van de kwaliteit van de zorg, waar met name aandacht is voor uitkomsten van zorg, wordt nu de nadruk meer gelegd op de mate van zorg voor de kwaliteit. Verdere uitleg kunt u nalezen in het artikel dat eerder in het NTvH is verschenen, zie hieronder.

De nieuwe normen zullen worden uitgevraagd vanaf 1 april 2022. U vindt de normen onderaan dit bericht, of via deze site onder 'kwaliteitsvisitatie' en vervolgens doorklikken naar 'Handige documenten en links'.