NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 april 2022

Marlies Schijven benoemd als bestuurslid ZonMw

Marlies Schijven benoemd als bestuurslid ZonMw

Marlies Schijven is per 1 april 2022 benoemd als lid van het bestuur van ZonMw. Zij is voor drie jaar benoemd door minister Kuipers van VWS en door Marcel Levi namens de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Marlies Schijven vervult de vacature die ontstond door het vertrek van Annelien Bredenoord. Bredenoord is per 30 september 2021 benoemd tot Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit en heeft toen haar functie als lid van het ZonMw-bestuur neergelegd.

Schijven
Schijven vervult het profiel “vooraanstaand (klinisch) wetenschappelijk onderzoeker die breder dan het eigen vakgebied actief is en een boegbeeld met zicht op kennis- en onderzoek agendering in het brede veld van de gezondheidszorg”. Met haar ervaring als chirurg en hoogleraar maar ook vanwege haar bestuurlijke ervaring als toezichthouder in de zorg en eerdere activiteiten bij het ministerie VWS past Schijven goed in het gezochte profiel.

Chirurgie
Schijven begon haar opleiding aan de Design Academy in Eindhoven, rondde de studies tot gezondheidswetenschapper en arts af aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Universiteit Leiden op Virtual Reality (VR) Simulatietechnieken in de chirurgie, waarna zij zich heeft toegelegd op de gastro-intestinale laparoscopische chirurgie.

Digitale zorgtransitie
Sinds 2009 is Schijven aangesteld als stafchirurg op de afdeling Heelkunde van het Amsterdam UMC. Naast haar werk als chirurg leidt ze als principal investigator en principal educator onderzoek in ‘digitale zorgtransitie’. Ze werd in 2015 benoemd als hoogleraar chirurgie, met als leerstoel: Simulatie, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare in Amsterdam.