NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

03 mei 2022

Bestuurswissel 19 mei

Op 19 mei a.s. loopt de zittingstermijn van de Secretaris Continue Professionele Educatie & Innovatie, prof. dr. M.R. Vriens, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH  af. Het bestuur draagt prof. dr. S. Kruijff voor als kandidaat voor Secretaris Continue Professionele Educatie & Innovatie. 

De zittingstermijn van de Secretaris Organisatie en Financiering, dr. R. Meerwaldt, tevens penningmeester en lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH loopt tevens af. Het bestuur draagt O.R.M. Wikkeling MBA voor als kandidaat voor Secretaris Organisatie en Financiering.