NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

03 mei 2022

Vacature Lid Dagelijks Bestuur Secretaris Kwaliteit & Veiligheid

Op 18 november a.s. verloopt de zittingstermijn van de huidige Secretaris Kwaliteit & Veiligheid, dr. H.B.A.C. Stockmann (Hein), tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH.

Het Algemeen Bestuur van de NVvH hecht er aan dat de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur op een democratische, open en transparante wijze tot stand komt. Bij dezen wijst het Algemeen Bestuur van de NVvH u daarom op de mogelijkheid om u verkiesbaar te stellen als lid van het Dagelijks Bestuur in de rol van Secretaris Kwaliteit & Veiligheid.

Inhoudelijke vereisten
Het Algemeen Bestuur heeft een profiel opgesteld dat leidend zal zijn tijdens de selectie.

Selectieprocedure
Wanneer u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de NVvH in de rol van Secretaris Kwaliteit & Veiligheid verzoeken wij u om uw interesse uiterlijk 13 juni aanstaande schriftelijk en gemotiveerd aan ons te laten weten. Begin oktober maakt het Algemeen Bestuur bekend welke kandidaat wordt voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2022.

Informatie
Voor aanvullende inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met de Voorzitter van de vereniging: Bernard Elsman (b.elsman@dz.nl; 06 14682344) en/of de huidige secretaris, dr. H.B.AC. (Hein) Stockmann (06-52090837).

Uw belangstelling inclusief een korte motivatie kunt u kenbaar maken via: m.balfoort@heelkunde.nl