NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 mei 2022

Schelto Kruijff en Marald Wikkeling toegetreden tot Algemeen Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde op donderdag 18 mei zijn prof. dr Schelto Kruijff en Marald Wikkeling MBA benoemd tot Bestuursleden van de vereniging.

Prof. dr Schelto Kruijff volgt prof. dr Menno Vriens op als Bestuurslid Secretaris Continue Professionele Educatie. In deze rol is Schelto tevens verantwoordelijk voor het dossier Innovatie. Sinds 2020 is innovatie een belangrijk speerpunt van de NVvH. Inmiddels is er gestart met een brede verkenning naar het gebruik van en de verwachtingen ten aanzien van (toekomstige) innovatieve ontwikkelingen in de chirurgische beroepspraktijk. 
Schelto: “We staan de komende tijd voor grote uitdagingen in de zorg en zullen met minder mens en middelen nog steeds topzorg voor onze patiënten willen leveren. Door middel van continue ontwikkeling van onze mensen enerzijds en (maatschappelijk relevante) innovatie anderzijds zullen we in staat zijn deze grenzen te verleggen. Aan de slag!”

Marald Wikkeling MBA volgt dr Robbert Meerwaldt op als Bestuurslid Secretaris Organisatie & Financiering en is tevens Penningmeester van de vereniging. Sinds 2016 is Marald betrokken als vice-voorzitter van de Commissie Organisatie & Financiering. Marald gaat met veel enthousiasme zijn Bestuursperiode tegemoet: “Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.” quoot hij vrij naar Richard Branson.