NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

02 juni 2022

Gemandateerde leden juni 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd:

Richtlijnen

  • Dr R. Hoencamp is op voordracht van de NVvV afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Abdominale Letsels
  • Drs R.M. Wilting is op voordracht van de IC-chirurgen afgevaardigd in de clusterstuurgroep Intensive Care
  • Drs P.H.M. Schouwenberg is op voordracht van de IC-chirurgen afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Intensive Care
  • Drs C. Hoff is op voordracht van de NVGIC afgevaardigd in de klankbordgroep e-learning Poliepectomie
  • Dr R.J. Derksen is op voordracht van de NVT afgevaardigd in de clusterstuurgroep Bovenste extremiteiten
  • Dr J. Derikx is op voordracht van de NVKC afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Perioperatief traject

Landelijke programma Uitkomsten van Zorg (UZ)

  • Dr E.G. Boersma is op voordracht van de NVGIC afgevaardigd in de werkgroep Bariatrie.

Het Bestuur van de NVvH wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!

Meer informatie over richtlijnontwikkeling en modulair onderhoud van richtlijnen vindt u hier.