NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

26 mei 2022

Drie leden ontvangen een Legpenning tijdens de Chirurgendagen 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 mei werden drie Legpenningen uitgereikt. De volgende leden ontvingen een Legpenning voor hun verdiensten:

  • Wout Barendregt ontving een Zilveren Legpenning
  • Michael Jacobs ontving een Gouden Legpenning
  • Harm Rutten ontving een Gouden Legpenning

De uitreiking vond plaats tijden de Chirurgendagen 2022: Verbinding. Voorzitter Bernard Elsman sprak de ontvangers tijdens de vergadering toe. 

Wout Barendregt is voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Longhciurgie

Vanaf 1 juli 1996 trad hij toe tot de maatschap chirurgie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Vanaf 2003 tot 2011 was hij opleider Heelkunde en tot op heden is hij opleider Longchirurgie. Hij is vele jaren secretaris geweest van de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie. Van 2010- 2013 was hij secretaris van het Concilium Chirurgicum en vertegenwoordiger bij RGS. Daarnaast heeft hij meegeschreven aan het eerste opleidingsplan SCHERP en was hij voorzitter van de commissie die de Richtlijn Thoraxdrainage publiceerde in 2011.

Wout was de initiatiefnemer en organisator van de Cursus Mediastinale Lymfeklierdissectie, welke in die tijd door bijna alle longchirurgen en thoraxchirurgen is bezocht. Vervolgens organiseerde hij met het CWZ i.s.m. het ziekenhuis in Heerlen diverse jaren de VATS symposia.

Tot op het laatst van zijn carriere is Wout actief betrokken geweest bij innovaties en werd zijn mening gevraagd door de NVVL in de diverse paneldiscussies. Op zijn 65e verjaardag – 20 mei 2022 -  ging Wout met pensioen. Hij was SCHERP tot de laatste dag. 

 

Ham Rutten is voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie

Door zijn onophoudelijke inzet, zijn visie, zijn vermogen samen te werken en anderen mee te laten delen in succes heeft eigenhandig de kwaliteit van zorg voor patiënten met endeldarmkanker in Nederland naar een hoger niveau gebracht.

Sinds 1991 is Harm Rutten verbonden aan Catherina ziekenhuis, na opleiding in Daniel den Hoedt. Hij is een breed geinteresseerd oncologisch chirurg. Harm was betrokken in Eindhoven bij het eerste Europese centrum voor perioperatieve radiotherapie. In 2013 is Harm benoemd tot hoogleraar oncologische chirurgie aan Universiteit van Maastricht. Bij zijn pensionering in juli '21 is hij tevens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hiervoor komen personen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving, groter dan van hem of haar verwacht mocht worden. 

 

Michael Jacobs op voordracht Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

Pionier, verbinder en leider. Verbinding tussen cardiochirurgen en vaatchirurge en verbinder tussen twee ziekenhuisculturen in Nederland en Duitsland.

 In 2000 verhuisde Michael naar Maastricht om hoofd te worden van de afdeling Chirurgie en later medisch directeur van het Hart+ Vaat Centrum. In 2005 werd hij in het "Universitäts Klinikum Aachen" (Duitsland) benoemd tot hoogleraar en hoofd van de afdeling vaatchirurgie en sinds die tijd werkt hij ook over de grens, dus in twee academische ziekenhuizen. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is de behandeling van complexe aandoeningen van de gehele aorta in de borst en buikholte. Op dit gebied heeft hij vele internationale samenwerking verbanden

Sinds 21 jaar organiseert hij de jaarlijkse European Vascular Course; een congres voor jonge vaatchirurgen vanuit meer dan 50 landen van de wereld.