NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 november 2022

Gemandateerde leden november 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd:

  • dr. B.R. Saleem, is op voordracht van de NVvV, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Raynaud.

  • dr. A.B. Francken, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Maligniteiten van de huid.

  • dr. D.J. Grünhagen, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Maligniteiten van de huid.

  • dr. J.J. Bonenkamp, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Maligniteiten van de huid.

  • dr. J.L. de Bruin, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de SRI richtlijnwerkgroep Desinfectie Huid, Slijmvliezen en puncties. 

  • dr. M. Lutke Holzik, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de klankbordgroep voor de richtlijn Benigne Speekselklierpathologie.

  • dr. K. Hartemink, is op voordracht van de NVvL, afgevaardigd in de clusterstuurgroep Longoncologie.

Het Bestuur van de NVvH wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!

Meer informatie over richtlijnontwikkeling en modulair onderhoud van richtlijnen vindt u hier.