NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 november 2022

Uitnodiging invullen enquête leerplatform richtlijnontwikkeling

Op initiatief van het Kennisinstituut en de Universiteit Maastricht is eind 2021 gestart met het project Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. Er wordt geinventariseerd onder medisch specialisten en aios over hun ervaringen met richtlijnontwikkeling en behoeften en wensen aan training(en) op dit vlak. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête

Voor meer informatie zie de uitnodigingsbrief