NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 november 2022

Oproep deelname Clinical Audit Board van DICA-liesbreuk registratie Nederland (DIHA)

De NVvH heeft het initiatief genomen om een DICA-registratie van liesbreuk chirurgie in Nederland (Dutch Inguinal Hernia Audit; DIHA) op te zetten en heeft aan de Dutch Hernia Society (DHS) gevraagd dit te organiseren. Hierover bent u tijdens de chirurgendagen geïnformeerd en blijkend uit de enquête en de stemming tijdens de DHS-sessie, wil de meerderheid van u dat we een zinvolle registratie opzetten met de uitkomstmaten pijn en recidief, waarbij de registratie-last voor de chirurg minimaal wordt gehouden.

Vanuit de DICA en DHS zijn de eerste stappen gemaakt om de DIHA vorm te geven. Hiertoe wordt in overleg met het bestuur van de DHS een clinical audit board (CAB) geformeerd die gaat nadenken over indicatoren en samen met HIX/EPIC een format zal bouwen om zonder registratielast gegevens te kunnen gaan extraheren. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste chirurgen om plaats te nemen in de CAB van de DICA-liesbreukregistratie en DIHA.

Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Ine Burgmans (chirurg Diakonessenhuis Utrecht), of Bob Bloemendaal (chirurg Reinier de Graaf Gasthuis Delft).

iburgmans@diakhuis.nl

b.bloemendaal@rdgg.nl

Met vriendelijke groet, 

Ine Burgmans, voorzitter CAB DICA-liesbreuk registratie/DIHA (lid bestuur DHS)

Bob Bloemendaal, lid CAB DICA-liesbreuk registratie/DIHA (lid bestuur DHS)

Namens:

Marijn Poelman, voorzitter DHS