NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 november 2022

Heeft u zich al aangemeld voor DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit)?

Vanuit DICA willen we u graag informeren over een nieuwe kwaliteitsregistratie die in ontwikkeling is, namelijk DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit). Daarmee geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden. Daarnaast is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat we transparant worden over 50 ziektebeelden, waaronder galsteenlijden. Voor de ontwikkeling van deze registratie is MRDM betrokken als dataverwerker en LOGEX als subverwerker in opdracht van MRDM. De inhoud van de registratie is vastgesteld met de vanuit de NVvH gemandateerde Clinical Audit Board, bestaande uit dr. Djamila Boerma, dr. Peter van Duijvendijk, drs. Martijn Möllers en dr. Philip de Reuver.

Een galsteenverwijdering is met 27.000 keer per jaar de meest voorkomende operatie in Nederland. Door de huidige klinische praktijk qua behandelkeuzes en patiëntkarakteristieken via het Codman dashboard voor u als arts en ziekenhuis inzichtelijk te maken, kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. Kleine verbeteringen kunnen, door de grote aantallen, al een grote impact hebben. Voor deze registratie wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van reeds beschikbare financieel administratieve data, ook wel bekend als DBC-data. Daarmee is er dus geen administratielast.

Hoe groter de deelname van medisch specialisten en ziekenhuizen aan deze registratie is, des te sneller u als professional kunt profiteren van inzichten op ziekenhuis en landelijk niveau (benchmark). Deelname aan deze registratie is voor uw zorginstelling gratis. U kunt u aanmelden door het aanmeldformulier op de supportwebsite in te vullen. Bij uw aanmelding kunt u aangeven wie de contactpersoon is vanuit uw instelling voor deze registratie en wie de juridische documentatie mag ontvangen. Na uw aanmelding krijgen de door u aangewezen personen automatisch de juiste documenten toegestuurd ter ondertekening. Voor meer informatie of overige vragen kunt u terecht bij dica-servicedesk@mrdm.nl.

Aanmelden voor DICA galsteenlijden (DGDA)