NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

30 november 2022

Kennisagenda 2.0: In gesprek met Milan Richir

Kennisagenda 2.0: In gesprek met Milan Richir

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november overhandigde Milan Richir namens de Werkgroep Zorgevaluatie de vernieuwde Kennisagenda 2.0 aan voorzitter Bernard Elsman. Een mooie mijlpaal. Wij stelden vier vragen aan Milan over deze nieuwe versie.

In 2018 is de eerste NVvH Kennisagenda gepubliceerd. Waarom een Kennisagenda 2.0?
Er wordt in Nederland veel innovatief onderzoek gedaan, maar er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar vragen uit de praktijk. Het belangrijkste argument voor een Kennisagenda is dat wij met z’n allen de kwaliteit van onze zorg continue willen verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat wij met elkaar bepalen wat belangrijke kennisvragen zijn die we opgelost willen hebben. Hiervoor worden subsidies aangevraagd. Subsidieverstrekkers eisen steeds vaker dat een onderzoeksvraag op De Kennisagenda staat. Op het bestuurlijk niveau speelt De Kennisagenda een steeds belangrijkere rol. Zo staat in het Integraal Zorgakkoord 2022 beschreven dat bewezen effectieve zorg snel verspreid moet worden en niet bewezen zorg moet worden afgeschaald.

Hoe is de Kennisagenda 2.0 tot stand gekomen?
De Werkgroep Zorgevaluatie bestaat uit leden die door alle subverenigingen zijn afgevaardigd en gemandateerd. Met deze groep zijn we op zoek gegaan naar zoveel mogelijk kennisvragen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld alle Nederlandse en internationale richtlijnen beoordeeld, maar ook Kennisagenda’s van andere disciplines. Alle chirurgen in Nederland en patiëntenverenigingen hebben wij aangeschreven met het verzoek om kennisvragen aan te leveren. In totaal zijn we gestart met 1000 kennisvragen. Na verschillende prioriteringsronden met verschillende chirurgen uit het gehele land, zijn we tot de definitieve Kennisagenda gekomen.

Jullie hopen met deze agenda richting te geven aan toekomstig zorgevaluatieonderzoek en steeds meer bewijslast te leveren voor passende chirurgische zorg. Hoe kunnen NVvH-leden hieraan bijdragen? 
Het is essentieel dat onderzoek vanuit De Kennisagenda door zoveel mogelijk ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd wordt. Alleen samen kunnen we de klinische vragen snel oplossen en implementeren in richtlijnen. Om te zorgen dat iedereen betrokken kan zijn bij zorgevaluatie onderzoek kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via het aanmeldformulier. Vervolgens streven we ernaar dit kennishiaat in het verband van het brede onderzoeksnetwerk te onderzoeken en de uitkomsten van deze studies te implementeren in ons kwaliteitsbeleid.

Wanneer zijn jullie tevreden?
Wij zijn tevreden als we met alle ziekenhuizen in Nederland zoveel mogelijk kennisvragen hebben opgelost en hebben geïmplementeerd in onze huidige zorg. Op deze manier maken we met elkaar de zorg in Nederland niet alleen beter, maar houden we het ook betaalbaar.

De Werkgroep Zorgevaluatie bestaat uit: Milan Richir, Boj Mirck, Maarten Snoeijs, Donald van der Peet, Willem Hueting, David Heineman, Annebeth de Vries, Wietse Zuidema, Esther van Lieshout, Hylke Brenkman, Okan Bastian en Michiel Warlé.