NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 december 2022

483 aios nemen deel aan Jaarlijkse Kennistoets

Op 2 december hebben 483 aios heelkunde (inclusief vooropleidingsaios) de jaarlijkse kennistoets afgenomen. Vanaf 13.30 uur hadden de aios 4 uur de tijd om 216 vragen te beantwoorden. Daar waar tot twee jaar geleden de Amerikaanse ABSITE werd afgenomen, heeft de examencommissie sinds vorig jaar een eigen, Nederlandstalige kennistoets ontwikkeld. Ook collega-chirurgen hebben meegeholpen met het maken van toetsvragen en Jonge Klaren hebben de toetsvragen vooraf meegelezen en van feedback voorzien.

De toets is volledig gebaseerd op de 44 thema’s van SCHERP 2.1 en de toetsvragen zijn naar rato verdeeld over de aandachtsgebieden GI, OC, TR, VA, KI, LO, Algemeen, Opleiding en Wetenschap. Deze week hadden de aios inzage in hun voorlopige resultaat en de toetsvragen met de juiste antwoorden. Aan de hand daarvan konden zij feedback geven op de vragen. De komende weken analyseert de examencommissie de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsvragen. Daarbij wordt ook de feedback van aios meegenomen. Indien nodig wordt het antwoordmodel aangepast.

De aios kan het uiteindelijke resultaat vergelijken met peers uit hetzelfde opleidingsjaar en differentiatie.

Verbetering ten opzichte van vorig jaar is dat nu alle opleiders inzage hebben in de toetsresultaten van hun eigen aios. Zo kunnen de opleiders nog beter de link leggen met het lokaal/regionaal onderwijs en aandacht besteden aan eventuele hiaten. Volgend jaar wordt het Basisexamen Heelkunde geïntegreerd in de kennistoets. Aios en opleiders: zet de datum 2023 alvast in uw agenda: 08-12-2023!