NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

14 december 2022

Mandateringen en mutaties december 2022

Congrescommissie

 • Anne den Hartog is afgetreden als voorzitter van de Congrescommissie en is opgevolgd door Ivar de Bruin
 • Oddeke van Ruler volgt Ivar de Bruin op als vice-voorzitter 

NVvH werkgroep Groene OK

 • Mats Warmerdam is toegetreden tot de werkgroep
 • Dorothee van Trier is toegetreden tot de werkgroep
 • Eva Madsen is toegetreden tot de werkgroep

Werkgroep Innovatie

 • Harry van Goor is toegetreden tot de werkgroep
 • Vincent Stirler is toegetreden tot de werkgroep

Herijking Normtijden + Commissie Organisatie & Financiering

 • Lideke van der Steeg is afgetreden als lid
 • Marieke Witvliet (NVKC) is toegetreden tot de werkgroep

NVKC

 • A.de Vries afgetreden en opgevolgd door drs A.G. Ottenhof

Commissie Normering & Certificering:

 • Toegetreden per 29 september 2022: mevrouw Drs. N. Molenaar (voor NVCO)
 • Afgetreden per 18 november 2022: mevrouw dr. A.F.W. van der Steeg; zij wordt opgevolgd door mevrouw drs. G.W. Zijp (voor NVKC)