NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

02 maart 2020

Binnen de Commissie CPE is een vacature ontstaan

Beste leden,

Continue Professionele Educatie (CPE) is één van de pijlers binnen de NVvH. Deze commissie heeft als doelstelling om de klinische en professionele vaardigheden van chirurgen gedurende hun loopbaan op peil te houden en te verbeteren. Uit evaluatie is namelijk gebleken dat veel chirurgen na hun formele opleiding nog behoefte hebben aan bijscholing op het gebied van niet-medisch inhoudelijke competenties. Doelstelling van de commissie is het bieden van een nascholingsaanbod als het gaat om:

  • ontwikkeling op medisch specialistisch vlak
  • persoonlijke ontwikkeling
  • ontwikkeling t.b.v. het optimaal benutten van de eigen kwaliteiten én die van anderen binnen het teamverband

Thema’s zijn onder andere: vitaliteit, Fit to Perform, peer-to-peer, organisatie & management (bijv. management en financiering van zorg). Ook zal er aandacht zijn voor een aanbod op het gebied van (inter)professionele samenwerking.

Binnen de Commissie CPE is een vacature ontstaan. Graag vullen wij deze in met een Jonge Klare (i.v.m. een zo representatief mogelijke afvaardiging vanuit de leden).Er worden gemiddeld twee tot drie vergaderingen per jaar gepland.

Als je geïnteresseerd bent, maak jezelf dan voor 1 april a.s. kenbaar bij Esther Jacobs (e.jacobs@heelkunde.nl).Graag ontvangen we bij je belangstelling een korte motivatie. Affiniteit met onderwijs en leven lang leren vormen een pré.