NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

17 juli 2019

Advies Gezondheidsraad Bevolkingsonderzoek AAA

Op 9 juli jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het advies ‘Bevolkingsonderzoek naar aneurymsa van de abdominale aorta (AAA)’ dat is opgesteld door de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS.

De Gezondheidsraad onderkent dat AAA een ernstige aandoening is die goed opgespoord kan worden en waarna een effectieve behandeling mogelijk is. In Nederland worden al veel mensen met een AAA via de individuele patiëntenzorg opgespoord en succesvol behandeld. De Gezondheidsraad constateert dat aan een bevolkingsonderzoek ook nadelen kleven, bijvoorbeeld extra diagnoses en behandelingen die anders niet zouden zijn gedaan en die voor de deelnemer geen direct nut maar wel (ernstige) risico’s kunnen opleveren. Alles afwegende constateert de Gezondheidsraad dat er onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot bevolkingsonderzoek; de gezondheidswinst is naar alle waarschijnlijkheid beperkt. Het advies is wel om de huidige risicogerichte aanpak -via de individuele patiëntenzorg- te intensiveren.

De NVvH en de NVvV hebben kennis genomen van het advies. Door het ministerie van VWS wordt momenteel een formeel standpunt voorbereid. Wij beraden ons momenteel op de eventuele consequenties van dit advies op onze richtlijnen.

Voor meer informatie klik hier