NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

21 april 2023

Standpunt Prehabilitatie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft het ‘Standpunt Prehabilitatie’ uitgebracht. De aanleiding voor het ontwikkelen van dit kwaliteitsdocument is de groei van het aantal ziekenhuizen dat een vorm van prehabilitatie aanbiedt aan patiënten die een grote operatie (voor dikkedarmkanker) moeten ondergaan. Het standpunt beschrijft de criteria van een goed prehabilitatieprogramma. Hiermee beogen we praktijkvariatie bij prehabilitatie te verminderen, onderzoek naar de effecten van prehabilitatie te bevorderen en bieden we zorgaanbieders een handvat aan voor prehabilitatie.

Prehabilitatie bestaat uit vijf modaliteiten: fysieke fitheid; voedingsstatus; mentale weerbaarheid; comorbiditeit, anemie en kwetsbaarheid; en intoxicaties. Voor iedere modaliteit is een voorbeeld beschreven hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Daarnaast staat een gegevensset beschreven, zodat onderzoek makkelijker wordt.

Het standpunt is ontwikkeld door de Werkgroep Prehabilitatie van de NVvH in samenwerking met alle betrokken stakeholders. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de procesmatige ondersteuning geboden.