NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

31 mei 2024

Doe mee aan het onderzoek zwangerschapscomplicaties en infertiliteit!

Doe mee aan het onderzoek zwangerschapscomplicaties en infertiliteit!

Recent onderzoek heeft aangetoond dat medisch specialisten een significant verhoogd risico lopen op zwangerschapscomplicaties en infertiliteit. Het is echter onduidelijk of deze problemen ook binnen de Nederlandse gezondheidszorg spelen. Om dit te onderzoeken en in kaart te brengen, nodigen wij medisch specialisten en zij die daarvoor in opleiding zijn uit om deel te nemen aan een vragenlijst.

Deze vragenlijst omvat verschillende aspecten, waaronder zwangerschap, complicaties, infertiliteit, ondersteuning en eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts vijf tot 5-10 minuten in beslag en is bedoeld voor zowel mannelijke als vrouwelijke medisch specialisten.

Door uw deelname kunnen we inzicht krijgen in de prevalentie van deze problemen in Nederland en indien nodig passende maatregelen nemen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om deze vragenlijst door te sturen naar de leden van uw vereniging.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Maud Klaassen, PhD student afdeling chirurgie, Amsterdam UMC.
E-mail: m.klaassen1@amsterdamumc.nl

Mede namens:
prof. dr. Els Nieveen van Dijkum, dr. Abbey Schepers en drs. Esther Jacobs