NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 juni 2024

Richtlijn Polsganglion beschikbaar

Richtlijn Polsganglion beschikbaar

Onder penvoerderschap van de NVvH en met voorzitter prof.dr. E. Heineman is de richtlijn Polsganglion ontwikkeld.

Deze richtlijn is gericht op de diagnostiek, behandeling en nabehandeling van een polsganglion. Hierbij worden zowel volair als dorsale ganglia meegenomen. In de richtlijn betreft het verworven afwijkingen bij volwassenen en adolescenten. Er wordt ook aandacht besteed aan secundaire preventie van polsganglion en werk. Peesschede ganglion en congenitale afwijkingen vallen buiten de scope van deze richtlijn.

In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • diagnostiek
  • niet-chirurgische behandeling (expectatief beleid, handtherapie en aspiratie)
  • chirurgische behandeling (inclusief immobilisatie na chirurgie)
  • secundaire preventie en werk

De richtlijn is terug te lezen via de richtlijnendatabase.