NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 juni 2024

Mandateringen en mutaties juni 2024

Mandateringen en mutaties juni 2024

Chirurg 2.0:

  • Martine Frouws is op voordracht van de VAGH afgevaardigd in de groep fit to perform van de commissie Chirurg 2.0.
  • Charlotte Heidsma is op voordracht van de VAGH afgevaardigd in de groep Grensoverschrijdend gedrag van de commissie Chirurg 2.0.

Werkgroep Organisatie en financiering:

  • Elles Dijkema is per juni toegetreden tot de werkgroep Organisatie en financiering.
  • Sander Huisman is per juni toegetreden tot de werkgroep Innovatie.

Bezwarencommissie:

  • dr. E.J. Spillenaar Bilgen is afgetreden uit de commissie en opgevolgd door mevr.mr.dr. F.H. van Duijnhoven.

Het Bestuur van de NVvH wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij deze taak!