NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

03 november 2020

Richtlijn Chirurgische behandeling bij obesitas online

De richtlijn chirurgische behandeling bij obesitas (voorheen morbide obesitas) is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase. De oude richtlijn dateerde uit 2011 en was aan herzien toe. Een werkgroep onder leiding van dr. F.J. Berends heeft de afgelopen jaren de richtlijn herzien.

Enkele jaren na het uitkomen van de CBO richtlijn Obesitas (2008) verscheen in 2011 de eerste Richtlijn Morbide Obesitas (NVvH). Het was het eerste document dat voor de Nederlandse situatie adviezen en aanbevelingen gaf voor de chirurgische behandeling van patiënten met zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas). Deze richtlijn is inmiddels verouderd, de conceptrichtlijn Chirurgische behandeling van obesitas betreft een herziening van deze verouderde richtlijn. Veel van de discussie destijds ging over de vraag of en bij wie chirurgische behandeling van het overgewicht was aangewezen. Metabole chirurgie is inmiddels een bewezen effectieve strategie in de aanpak van obesitas en er zijn nieuwe inzichten over een bredere toepassing ervan. Omdat het niet langer meer alleen gaat over ‘zeer ernstig overgewicht of morbide obesitas (BMI > 40 of >35 met comorbiditeit) is ook de naam van de richtlijn veranderd in: Chirurgische behandeling van obesitas.