NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 november 2020

PROMs en Ziektelastmeter

Met behulp van financiering van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is in beeld gebracht welke PROMs voor borst-, darm- en eierstokkanker geschikt zijn en hoe deze worden gebruikt.

Tevens is een ‘Ziektelastmeter’ ontwikkeld. De rapportage vindt u hier.

Met deze ziektelastmeter voor darmkanker wordt de ziektelast van de patiënt gemeten én direct gevisualiseerd. Deze visualisatie is in de spreekkamer beschikbaar, waardoor de ziektelastmeter kan worden gebruikt in de dagelijkse zorg. Het meten en visualiseren van de ervaren ziektelast, de patiënt zelf laten aangeven welke aspecten van de ziektelast hij of zij belangrijk vindt, en het opstellen van een concreet en persoonlijk zorgplan, stimuleert het zelfmanagement, besluitvorming en empowerment.

De oncologische ziektelastmeter bestaat uit een algemeen deel (voor kanker in het algemeen) en een ziekte-specifiek deel (bijv  darmkanker), waardoor de Ziektelastmeter eenvoudig uitgebreid kan worden naar andere vormen van kanker.

Inmiddels is in het kader van het landelijke programma Uitkomsten van zorg een FMS-werkgroep Generieke PROM ingericht. De NVvH participeert in deze werkgroep en levert in de persoon van de projectleider van het onderhavige project (dr. S. Breukink), expertise die we met de uitvoering van dit project hebben opgedaan in het algemeen en de ziektelastmeter in het bijzonder.