NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 november 2020

NIVEC trial

In het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AvL) zijn we onlangs gestart met de NIVEC trial, een fase 2 studie, die zich richt op patiënten met resectabel stadium IIIB-IVM1a (AJCC 8e editie) melanoom met injecteerbare ziekte. De standaardbehandeling voor deze patiënten bestaat uit een klierdissectie en/of chirurgische resectie, sinds kort gevolgd door adjuvant systeemtherapie (anti-PD-1 of BRAF/MEK inhibitoren). In het algemeen is de vijfjaarsoverleving van deze hoog-risico groep van melanoom patiënten helaas slechts gemiddeld 50%(spreiding 30-70%).

De laatste belangrijke ontwikkelingen voor deze patiënten, zijn op het vlak van de neo-adjuvante- en combinatie behandelingen. Neo-adjuvante toediening van Talimogene Laherparepvec (T-VEC), een genetisch gemodificeerd herpes virus, liet een verbeterde recidiefvrije overleving zien ten opzichte van chirurgie alleen. Daarnaast liet een fase 1 studie zien dat T-VEC voor een verandering in het micro-milieu kan zorgen, het hiermee vatbaarder makend voor behandeling met o.a. anti-PD1.

In de NIVEC studie zullen 24 patiënten neo-adjuvant worden behandeld met een combinatie van T-VEC + Nivolumab. Dit met de veronderstelling dat beide middelen elkaars anti-tumor effect zullen versterken. Primair eindpunt zal zijn de pathologische respons, secundair zullen we kijken naar de recidief vrije overleving, de veiligheid, het aantal patiënten met uitstel van operatie en prognostische biomarkers.

Op het moment van schrijven is de studie geopend voor inclusie in het AvL. Voor deelname aan de studie of extra informatie kan contact worden opgenomen met de studiecoördinator (drs. Emma Stahlie, e.stahlie@nki.nl) of hoofdonderzoeker dr. Alexander C.J. van Akkooi (a.v.akkooi@nki.nl)