NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

03 maart 2021

Aangepaste Wegwijzer NZa ‘Bekostiging digitale zorg’

De NZa heeft de Wegwijzer ‘ Bekostiging digitale zorg’ aangepast. Ten opzichte van de vorige editie zijn onderstaande punten veranderd:

  • Verruimingen voor zorg op afstand per 2021
    Op basis van gesprekken met de zorgsectoren en consultaties zijn de tijdelijke verruimingen in de regels die golden tot en met 31 december 2020 zo veel mogelijk omgezet in structurele verruimingen per 2021.
  • Nieuwe opzet Wegwijzer
    Omdat ontwikkelingen in de zorg en samenleving nu snel gaan, waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de technologische mogelijkheden, kiest de NZa voor een versie van de Wegwijzer die tussendoor makkelijker geactualiseerd kan worden.
  • Suggesties in verband met corona

Door corona is de zorgverlening op sommige momenten anders, of is een andere manier van zorg verlenen (tijdelijk) op zijn plaats. Daarom heeft de NZa per sector enkele suggesties gedaan die u mogelijk kunnen helpen in uw werk in deze tijd.

Bijlage Wegwijzer ‘Bekostiging digitale zorg’