NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 maart 2021

Principeakkoord voor nieuwe AMS

De Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Naast de eerder overeengekomen doorvertaling van de loonafspraken uit de Cao Ziekenhuizen zijn de afspraken over gezond en veilig werken verduidelijkt en verbeterd zodat hierover in ieder ziekenhuis concretere afspraken kunnen worden gemaakt.

Ledenraadpleging
Medisch specialisten in dienstverband die onder de AMS vallen en die lid zijn van de LAD/aangesloten zijn bij de Federatie, hebben vanuit de LAD/Federatie een mailing ontvangen om hun stem uit te brengen over het principeakkoord. Dit kan tot uiterlijk 6 april. De Federatie en de LAD leggen het akkoord met een positief advies, maar beslissen op basis van de uitslag van de raadpleging of zij definitief met de nieuwe AMS instemmen.

Valt u onder de AMS maar heeft u van de LAD/Federatie geen uitnodiging voor de ledenraadpleging ontvangen? Neem dan contact met hen op via bureau@lad.nl.

Gezond en veilig werken is de norm

In de nieuwe AMS zijn concretere afspraken gemaakt over de maximale arbeidsduur. Ook zijn de afspraken over waarneming verduidelijkt en is een waarneemvergoeding overeengekomen als de vakgroep waarneming langer dan een maand moet voortzetten. Afgesproken is dat medisch specialisten beter worden betrokken bij de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, zodat de afspraken over de te leveren zorg beter aansluiten op de beschikbare formatie. Daarnaast zijn de AMS-partijen een afbouwregeling voor nachtdiensten overeengekomen. Tot slot zijn de tips in de oude AMS voor gezond en veilig roosteren nu kaderstellende uitgangspunten geworden, zodat ze echt het vertrekpunt zijn voor gezond roosteren.

210317 definitieve tekst principeakkoord AMS