NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

18 mei 2021

Project Complicatieregistratie

Bijgaand treft u aan het eindverslag naar aanleiding van het project Complicatieregistratie, inclusief de betreffende bijlagen. 
Het project heeft o.a. geresulteerd in een geactualiseerde lijst van heelkundige complicaties.
Volledigheidshalve verwijzen wij op deze plaats naar de rapportage.