NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

10 juni 2021

Coulance volumenormen 2020

In 2020 zijn er door de Covid-19 pandemie noodzakelijkerwijs aanzienlijk minder operaties verricht dan gebruikelijk. Als gevolg van deze uitzonderlijke omstandigheden heeft een aantal vakgroepen een of meerdere volumenormen niet gerealiseerd.

Het bestuur van de NVvH heeft besloten coulance te betrachten en, bij wijze van uitzondering, de in deze situaties gebruikelijke correspondentie met de betreffende vakgroepen achterwege te laten.