NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

28 juni 2021

Enquête chirurgische arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor Jonge Klaren geeft veel zorgen en onzekerheden. De heelkunde staat hier niet alleen in. Ook bij andere specialismen speelt deze problematiek. Er is niet één duidelijke oorzaak te benoemen; het is een complex vraagstuk dat multifactorieel bepaald is. De kwestie is daarmee ook niet ‘zomaar’ op te lossen.

Gezamenlijke opdracht
Het Bestuur van de NVvH en het Concilium Chirurgicum nemen de signalen die zij vanuit het land ontvangen zeer serieus. Zo is er is de afgelopen tijd veel aandacht gevraagd voor het thema, met (plenaire) sessies op de Najaarsdag en Voorjaarsdag en artikelen in het NTvH. Maar ook achter de schermen zijn het Bestuur, het Concilium Chirurgicum en de vertegenwoordigers van de Jonge Klaren met elkaar in gesprek. Ook staat het thema bij verschillende gremia op de agenda, zowel op verengings- als federatieniveau.  

Inzicht krijgen in de chirurgische arbeidsmarkt
Het belangrijk om goed zicht te krijgen op de arbeidsmarkt. Daarom sturen wij deze week een enquête naar de vakgroepen/afdelingen heelkunde van alle ziekenhuizen en ZBC’s in Nederland. Hierin wordt gevraagd naar de formatie van vaste en tijdelijke chirurgen, vacatures, verwachte uitstroom, etc. Doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de chirurgische arbeidsmarkt van dit moment, om zo beleid te kunnen maken ten aanzien van de capaciteitsplanning (en daarmee ook ten aanzien van de instroom in de opleiding).

Oproep aan vakgroepen/afdelingen Heelkunde: vul de enquête in
Wij nodigen alle vakgroepen/afdelingen heelkunde van harte uit om de enquête in te vullen, zodat we zo goed en betrouwbaar mogelijk zicht krijgen op de actuele arbeidsmarkt. Alvast bedankt voor uw medewerking!