NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

01 juli 2021

M├Âlnlycke en NVvH kondigen partnership aan

Vanaf 1 juli gaan Mölnlycke en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) een partnership aan dat hen voor de komende 3 jaar nauwer zal verbinden. De partijen hebben veel raakvlakken, waaronder het bevorderen van de kwaliteit en patiëntveiligheid, continue professionele educatie en duurzaamheid. Maurice Marchée, directeur van de NVvH: “Met deze samenwerking willen we waarde creëren voor alle betrokken partijen: onze leden, de verenigingen en uiteraard voor Mölnlycke. De komende periode gaan we samen kijken hoe we het partnership verder invullen en hoe we elkaar op deze thema’s kunnen versterken.”

Bevorderen van kwaliteit en patiëntveiligheid
Als wereldwijde producent en leverancier van innovatieve medische producten en oplossingen wil Mölnlycke ertoe bijdragen dat de kwaliteit van zorg verhoogd wordt. Onderdeel hiervan kunnen zijn patiëntveiligheid en infectiepreventie. Voor NVvH begint kwaliteit met patiëntveiligheid en moet een patiënt zich veilig kunnen voelen in het ziekenhuis. Daartoe initieert de vereniging kwaliteitsprojecten en wil de NVvH inspirerende voorbeelden identificeren en delen met haar leden.

Continue professionele educatie
De NVvH vindt het belangrijk dat chirurgen zich blijven ontwikkelen, zowel op professioneel vlak als op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Voor elke chirurg geldt dat afronding van de opleiding Heelkunde geen eindstreep is in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ook Mölnlycke zet zich in voor de ontwikkeling van de professional door voortdurend op de OK aanwezig te zijn en zorgverleners op te leiden in het goed gebruik van producten. Daarnaast heeft Mölnlycke een online opleidingsplatform dat op specifieke behoeften van zorgverleners is afgestemd en on demand beschikbaar is. Het bevat webinars, e-learningmodules, en klinisch bewijs en de nieuwste informatie over best practices, technologieën en therapieën – ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen en hun prestaties te verbeteren.

Duurzaamheid
Beide partijen hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend waarmee ze zich engageren tot een groenere toekomst. Voor Mölnlycke uit zich dat in het reduceren van afval door in te zetten op het concept van procedure trays, minder CO2 uitstoot produceren, investeren in zonnepanelen en rechtstreekse levering aan ziekenhuizen. Ook wil Mölnlycke inzetten op innovatie en onderzoek om de duurzaamheid te vergroten. De NVvH is daarnaast aangesloten bij het Landelijk Netwerk de Groene OK. Daarmee zet de vereniging zich in om de zorgprocessen op de OK’s in Nederland versnelt te verduurzamen. Dit doet zij door initiatieven te steunen en te initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkeling.

Duurzame samenwerking
Met de ondertekening van het partnership gaan beide partijen een samenwerking aan van ten minste drie jaar. Dit geeft de NVvH en Mölnlycke de tijd om in co-creatie activiteiten te ontwikkelen en van een inspanningsverplichting naar een resultaatsverplichting te gaan. Erik van Campenhout: ”Na een aantal gesprekken met de NVVH kwamen wij tot de conclusie dat er op een aantal vlakken duidelijke raakpunten  zijn tussen de toekomstvisie van Mölnlycke en die van de NVVH. Wij hebben deze vorm gegeven in een partnership en zullen de komende jaren samen vorm geven aan de inhoud hiervan.