NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 september 2021

Collegiale aanbevelingen inzake ‘fit to perform’

Geachte collega,

De NVvH hecht belang aan het ‘fit to perform’ zijn van de leden, vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid en het welzijn van de chirurgen en AIOS chirurgie. Om deze reden heeft de NVvH een aantal jaren geleden een kwaliteitsnorm geformuleerd, welke is opgenomen in het Normeringsdocument chirurgische behandelingen. De norm luidt als volgt:
Er is binnen de vakgroep aandacht voor belasting en belastbaarheid, met inbegrip van een regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst. Er wordt gevisiteerd op deze norm en daarmee is het ‘fit to perform zijn’ van de chirurg en AIOS chirurgie van onbespreekbaar (tien jaar geleden) getransformeerd in een gespreksonderwerp binnen de vakgroepen en zijn chirurgen en AIOS zich steeds meer bewust geworden van het belang van fit- en alertheid.

Fit to perform studie

Uit de fit to perform studie1 onder leiding van Dr. Koen van der Bogt, een samenwerking van de NVvH met vier andere wetenschappelijke verenigingen en het Centre for Human Drug Research (CHDR), is gebleken dat het niet vaak voorkomt dat een chirurg een onacceptabel laag level van alertheid bereikt na een dienst. Dit in tegenstelling tot assistenten, die dit level na bijna de helft van de nachtdiensten bereikt.

Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal praktische aanbevelingen. Het bestuur van de NVvH neemt de aanbevelingen uit dit onderzoek integraal over.

Collegiale aanbevelingen van het bestuur NVvH aan de leden

Het bestuur van de NVvH adviseert leden met het oog op het fit en alert blijven in relatie tot de diensten als volgt:

  • Beperk het aantal achterwachtdiensten van de chirurg tot twee opeenvolgende.
  • Plan na de dienst flexibele taken, die eventueel aan een collega kunnen worden overgedragen.
  • Een slaapduur van minder dan vier uur is het omslagpunt waarbij moet worden overwogen te stoppen met werken.
  • Wees als AIOS bewust van de risico’s van autorijden aansluitend aan een nachtdienst en overweeg zo mogelijk alternatieve vormen van vervoer.
  • Zorg voor een schriftelijke regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst én evalueer deze tenminste één maal per jaar.

Het bestuur realiseert zich hierbij, dat vakgroepen van elkaar verschillen en dat er geen ‘one size fits all’ oplossing is. Bovengenoemde collegiale aanbevelingen zijn dan ook handvatten om lokaal goede regelingen te treffen, op (het besloten deel van) de website van de NVvH treft u hiervan een aantal voorbeelden aan. De schriftelijke regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst, is wel verplicht en vastgelegd in het NVvH-normendocument.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

                                   
Dr. H.B.A.C. Stockmann                     Mw. drs. L.M. de Widt-Levert
Secretaris Kwaliteit & Veiligheid     Voorzitter Commissie Patiëntveiligheid 

1 Annals of Surgery. Volume 270, Number 5, November 2019