NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 december 2020

Meer informatie over CASH 2

Het CASH2-onderwijs is gericht op 2e, 3e en 4e jaars aios Heelkunde.
Achterliggende gedachte bij het in 2020 vernieuwde CASH2-onderwijs is om aios onderwijs aan te bieden dat:

 • gebaseerd is op de domeinen van SCHERP en de Toevertrouwde Handelingen
 • thematisch is ingericht 
 • gericht is op ontwikkeling en verdieping van praktische kennis en vaardigheden
 • gericht is op professionele ontwikkeling, zowel op het vakinhoudelijke als niet-chirurgische vlak
 • een modulaire opbouw kent
 • keuzemogelijkheden biedt m.b.t. de modules, waardoor ‘just in time’ leren mogelijk wordt
 • kleine groepen kent, waardoor interactie en activerende werkvormen mogelijk zijn 

Het CASH2-onderwijs bestaat uit meerdere modules. In totaal zijn er 13 modules:

 • 10 chirurgisch inhoudelijke modules
 •   3 niet chirurgisch-technische skills modules

In deze drie jaar (2e, 3e en 4e opleidingsjaar) dienen de aios minimaal 9 of maximaal 12 modules te volgen.
Vijf van de modules zijn verplicht; daarnaasthoren er nog minimaal vier facultatieve modules gevolgd te worden. Het is raadzaam om de modules te volgen aansluitend bij de stage. De aios en opleider bepalen in overleg wanneer welke module wordt gevolgd.

Voor de modules GI, VA, OC en TR is sprake een 1- en 2-variant.
De 1 betreft een basismodule (verplicht) en de 2 betreft een verdiepende module (facultatief).Er wordt naar gestreefd om deze modules fysiek uit te voeren binnen de bestaande regels. Als dat niet mogelijk blijkt, worden er online-uitvoeringen georganiseerd.


Praktische informatie

 • alle CASH 2-modules zijn één daagse cursussen 
 • elk kwartaal worden er CASH2-modules aangeboden
 • er worden per cursusdag 4 of 5 CASH 2-modules aangeboden, (bij voorkeur) op dezelfde locatie
 • elke module kan uit 6 workshops (3 ochtend + 3 middag) bestaan
 • minimaal 21 en maximaal 40 deelnemers per module
 • inschrijving via de NVvH-website

Tip: log in via MijnNVvH, check de gegevens in uw profiel en schrijf u dan in. U hoeft dan geen persoonsgegevens meer in te voeren en de gegevens in ons ledenbestand zijn dan weer actueel.

Als u reeds een aantal CASH2-oude stijl modules hebt gevolgd (aangeduid met nummers, bijvoorbeeld ‘CASH2.4’), overleg dan met uw opleider welke nieuwe CASH2 modules u gaat volgen. De thema’s uit de CASH2 oude stijl komen deels terug in de CASH2 nieuwe stijl. U kunt in principe de oude nog-te-volgen modules vervangen door de nieuwe modules.