NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Kennistoets

Opbouw Cursorisch onderwijs
Opleidingsjaar
Organisatie
Kennistoets
Jaarlijkse kennistoets
Opleiding
Organisatie

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt een jaarlijkse kennistoets digitaal afgenomen. U kunt zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen en literatuur te bestuderen. Een lijst van literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt, is hieronder te vinden. Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios. 

U kunt zich niet meer inschrijven voor de kennistoets via deze pagina. 
Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met het NVvH bureau via 085-0481460.

Toetsreglement
Het toetsreglement bevat informatie voor zowel aios als opleiders. Het bestand bevat ook praktische informatie over de afname van de toets.

Veel gestelde vragen
Mocht u nog vragen hebben, vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen.

Literatuurlijst
U vindt hier een overzicht van veel gebruikte bronnen (met name leerboeken en richtlijnen) bij het maken van de toetsvragen. Deze literatuur kan u helpen om de kennistoets voor te bereiden. Let wel: zie ook de inleiding van de literatuurlijst; de lijst is niet uitputtend, maar geeft een indicatie van de meest gehanteerde literatuur. Het is tevens geen statische lijst; het overzicht zal continu bijgewerkt blijven worden.

Datum kennistoets 2022
2 December 13.30 – 17.30 uur

Geen gegevens gevonden