NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Drie nieuwe zorgevaluatieonderzoeken gehonoreerd

Chirurgische onderzoeksgroepen zijn erin geslaagd om voor drie zorgevaluatiestudies subsidie te verkrijgen. In totaal zijn in deze ronde, met als thema’s diagnostiek en follow-up, door ZonMw negen studies gehonoreerd. De NVvH heeft deze aanvragen