NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De NZa heeft de release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij diverse wijzigingen door om de bekostiging up-to-date te houden. Een aantal aanpassingen stimuleren de beweging naar passende

Datum jaarlijkse kennistoets 2022 en 2023 bekend

De jaarlijkse kennistoets wordt dit jaar afgenomen op vrijdagmiddag 02-12-2022 van: 13.30 – 17.30 uur. In 2023 wordt de kennistoets afgenomen op 8 december 2023. Ook dit jaar is er weer sprake van een eigen, Nederlandse, kennistoets. Deze toets

Bestuurswissel 19 mei

Op 19 mei a.s. loopt de zittingstermijn van de Secretaris Continue Professionele Educatie & Innovatie, prof. dr. M.R. Vriens, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH  af. Het bestuur draagt prof. dr. S. Kruijff voor als kandidaat voor

Enquete liesbreukregistratie

Vanuit de politiek is er een eis om de zorg in Nederland transparanter te maken. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om 50% van de ziektelast transparant te maken. Te beginnen met de liesbreukchirurgie. De manier waarop dit beoogd wordt is met

Verslag Invitational: Bruggen slaan voor innovatie

Op donderdag 31 maart vond de eerste Invitational vanuit de werkgroep Innovatie plaats. Het thema van de avond was bruggen slaan met de Technische Universiteiten. Het was een avond vol inspirerende voorbeelden en goede discussies. Er werd uitgebreid verslag

Marlies Schijven benoemd als bestuurslid ZonMw

Marlies Schijven is per 1 april 2022 benoemd als lid van het bestuur van ZonMw. Zij is voor drie jaar benoemd door minister Kuipers van VWS en door Marcel Levi namens de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Karel Hulsewé nieuw bestuurslid FMS

Chirurg Karel Hulsewé wordt 1 juli nieuw algemeen bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) met de portefeuille beroepsbelangen. Hij volgt anesthesioloog Robert Sie op, wiens termijn afloopt. De benoeming geldt voor drie

Update richtlijn mesothelioom

Op basis van nieuwe inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur, is de richtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom geactualiseerd. Belangrijke onderwerpen in de richtlijn zijn genetische aanleg, screening, preventie, behandeling en

Herziening richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse federatie voor Nefrologie hebben een nieuwe richtlijn vaattoegang voor hemodialyse ontwikkeld die hun oude richtlijnen over dit onderwerp vervangt, om de praktijkverschillen tussen de verschillende

Nieuwe leidraad Vitaal bedreigde patiënt

Een vitaal bedreigde patiënt is een patiënt waarbij één of meer vitale orgaanfuncties, zoals ademhaling, circulatie en bewustzijn zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen. Om deze patiëntengroep beter te

Netwerk Innovatie op 17 mei: meld u aan!

Neem 17 mei deel aan het Netwerk Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten en laat je inspireren door pitches van vakgenoten over Artificial Intelligence (AI) in de klinische praktijk. We verwelkomen je graag in Gasthuis Leeuwenbergh in

Save the date! 1st Triennial Meeting 2022

Dutch Trauma Society (NVT) will organize the (postponed) 1st IOTA Triennial Meeting in the RAI Congress Centre in Amsterdam , capital of the Netherlands. This first Triennial meeting will be combined with the International Trauma Conference NVT and will take

Aandacht voor een veilig opleidingsklimaat essentieel

Een veilig opleidingsklimaat is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor opleiden. Maar hoe waarborg je die veiligheid? En welke rol kan een Centrale Opleidingscommissie hierin spelen? Daarover werd gesproken tijdens de tweede netwerkbijeenkomst tussen de
« 1 2 3 4 5 ... » 2/17 (496)