NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Respons Loopbaanmonitor 2024

De totale respons op de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2024 is 10.333 respondenten. Een prachtig resultaat, we willen iedereen heel hartelijk danken die heeft bijgedragen aan dit onderzoek.  Er wordt gestart met de analyse en

  • Duurzaamheid
Teamwork makes the dream work!

Duurzaamheid in de gezondheidszorg is een hot topic en er is eigenlijk geen ziekenhuis of beroepsvereniging meer die geen eigen Green Team heeft wat zich inzet om onze footprint te verkleinen. Ook zal duurzaamheid vanaf dit jaar een standaard onderdeel vormen

Mandateringen en mutaties maart 2024

Richtlijnen Dr. T. van Ginhoven is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de clusterstuurgroep Endocriene en neuro-endocriene tumoren. Prof.dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de clusterexpertisegroep

Patiënten tevredenheidsonderzoek - format NVvH

Om de kwaliteit van een vakgroep te meten zijn de patiënten van belang. Daarom is dit een onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Hoewel het mogelijk is om enquêtes voor patiënten vanuit de ziekenhuizen zelf te gebruiken, heeft de Commissie

Verkorte Quick Scan Kwaliteitsvisitaties

Om de administratieve lasten voor de kwaliteitsvisitatie een klein beetje te verlagen, is een nieuwe quick scan ontwikkeld door de adviescommissie kwaliteitsvisitatie van de Federatie Medisch Specialisten. In de herziene versie van de quick scan zijn het

Jeroen Meijerink Award voor Groen Leiderschap

Afgelopen september overleed, veel te jong, Jeroen Meijerink. Hij was afdelingshoofd operatiekamers, hoogleraar Innovatieve chirurgie en chirurg in het Radboudumc. Daarnaast zette hij zich met hart en ziel in voor het verduurzamen van de zorg. Het Landelijk

Registratie Chirurgendagen 2024 Snijvlak open

U kunt zich inschrijven voor de Chirurgendagen 2024 Snijvlak via het online registratieformulier. De volgende inschrijftermijnen worden gehanteerd:  Early bird tarief Inschrijven tegen early tarief is mogelijk tot en met 19 maart (23:59

Nieuw: Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Door duurzaamheidsaspecten op te nemen in richtlijnen streven zorgprofessionals naar een milieubewustere aanpak. Deze ontwikkeling sluit aan bij de inspanningen binnen de zorg om de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg te verminderen en tegelijkertijd

Mandateringen en mutaties februari 2024

Richtlijnen Prof.dr. M.A. Boermeester en dr. C.S. Andeweg, is op voordracht van de NVGIC, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Strengileus; Drs. D. van Trier, is op voordracht van de Commissie Richtlijnen, afgevaardigd in de klankbordgroep

De Groene OK: Invitational Het Groene Gesprek

Op 4 april aanstaande van 17.00 uur tot 21.30 uur organiseert het Landelijk Netwerk de Groene OK de Invitational Het Groene Gesprek. Het jaar 2024 is het vierde jaar dat het Landelijk Netwerk de Groene OK actief is.  Na een vliegende start

Aankondiging: arbeidsmarktenquête

Op 15 januari ontvangen alle vakgroepen een verzoek om de jaarlijkse arbeidsmarktenquête in te vullen. Deze enquête, voor het laatst uitgevraagd in 2021, wordt nu een jaarlijkse traditie om een accuraat beeld van de arbeidsmarkt en de daarbij
« 1 2 3 4 5 ... » 3/28 (838)