NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Uitnodiging: Netwerk Innovatie 7 november 2023

Op dinsdag 7 november organiseert de Federatie Medisch Specialisten weer een bijeenkomst van het Netwerk Innovatie van 19.00-21.00 uur in de Domus Medica in Utrecht (inloop met buffet vanaf 18.00 uur). Het thema van deze avond is Samenwerken met technische

Tijd voor Verbinding: activiteiten 2023-2024

Tijd voor Verbinding deelt de activiteiten en plannen voor het jaar 2023-2024. Zij hopen dat veel zorgveleners meedoen, zodat met elkaar een beweging op gang gebracht kan worden op het gebied van patiëntveiligheid. Hieronder een overzicht van de

Uitnodiging Invitational Strategisch Beleidsplan NVvH

Na het succes van de laatste invitationals zetten we deze vorm van overleg met de leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in 2023 graag voort. Tijdens de komende conferentie op dinsdag 26 september willen we ingaan op de toekomst van de zorg, de

Gratis live webinar: Impactvolle transformaties

Om de beweging naar passende zorg te realiseren, kunnen zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen transformatieplannen opstellen. Via het Integraal Zorgakkoord stelt het ministerie van VWS hiervoor

Gepubliceerd; Risicoprofiel diagnostisch proces

Bijgaand treft u het Het risicoprofiel diagnostisch proces dat onlangs is gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. Het risicoprofiel is ook terug te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Medische

Overlijdensbericht Jeroen Meijerink

Met droefheid heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van het overlijden van prof.dr. Jeroen Meijerink op donderdag 8 september jongstleden.  In 2022 ontving Jeroen een Zilveren Legpenning als erkenning en waardering voor zijn grote verdiensten

Dashboard DICA galsteenlijden is live

Het dashboard voor de kwaliteitsregistratie DICA galsteenlijden (DGDA) is klaar voor gebruik. Dit dashboard geeft inzicht in het zorgproces op zowel ziekenhuis- als landelijk niveau. Zorginstellingen kunnen vanaf nu toegang aanvragen via het

Mandateringen en mutaties september 2023

​​​​​​Richtlijnen Dr. R.J. Derksen, is op voordracht van de NVT, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep schouderinstabiliteit. Prof.dr. M. Verhofstad, dr. D. van Embden en dr. E. Hermans, zijn op voordracht van de NVT, afgevaardigd in de

Informatie Leergang HEEL-kundige opleiders

Onderstaand informatie over Leergang HEEL-kundige opleiders: Leergang HEEL-kundige opleiders In samenwerking met De Tweede Praktijk bieden we een leergang aan voor Heelkundige opleiders. Deze is gericht op opleiders en plaatsvervangend opleiders, maar ook

Schoemakerprijzen 2023

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste chirurgische proefschrift (klinisch onderzoek), beste chirurgische proefschrift (basaal

Informatie over de Kennistoets 2023 & 2024

Onderstaand een overzicht met belangrijke informatie over de Kennistoets 2023 en 2024: Kennistoets 2023 De kennistoets 2023 vindt plaats op 8 december. Binnenkort ontvangen de aios een uitnodiging om zich in te schrijven. De deadline voor

Cursusdata CASH onderwijs 2023 / 2024

De cursusdata van CASH onderwijs 2023 en 2024 zijn bekend. Aan aios en opleiders het verzoek om rekening te houden met deze onderwijsdagen. Inschrijven kan een aantal maanden van tevoren via deze website. Aios krijgen tijdig een uitnodigingsmail indien

Chirurg Frank den Boer onverwachts overleden

Met droefheid heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van het overlijden van de heer dr. Frank den Boer op vrijdag 25 augustus jongstleden. Den Boer was als colorectaal en oncologisch chirurg werkzaam in het Zaans Medisch Centrum. Daarnaast was hij ook

2e Chirurgische AI Symposium op 26 oktober

Stap binnen in de toekomst van de chirurgie, terwijl experts uit de medische en AI-wereld samenkomen om hun visionaire perspectieven te delen. Op donderdagavond 26 oktober 2023 van 17:30 uur tot 21:15 uur is namelijk het tweede symposium over

Save the date - Invitational wetenschap

Op dinsdag 31 oktober van 18.00- 19.00 uur houden we een online invitational die in het teken staat van wetenschappelijk onderzoek en de op te richten NVvH wetenschapsraad. Nadere informatie volgt spoedig.
1 2 3 4 5 ... » 1/24 (697)