NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Mandateringen en mutaties juli 2024

Richtlijnen Dr. Y.T. van Loon is op voordracht van de DSCRS afgevaardigd in de klankbordgroep van richtlijn Stomazorg van de V&VN. Concillium Dhr. dr. H.J.A.A. van Geffen (Erwin), vertegenwoordiging NVvL, wordt opgevolgd door Mevr.

Publicatie Factsheet Verkeersgewonden

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) publiceert een factsheet over Verkeersgewonden, gebaseerd op data uit de Landelijke Traumaregistratie (LTR) van 2022. De LTR bevat gegevens van alle ongevalspatiënten die als gevolg van hun letsel in een

Jonge Klaren krijgen Gildepenning uitgereikt

Tijdens de Chirurgendagen 2024: Snijvlak, ontvingen deze Jonge Klaren hun Gildepenning. We willen de Jonge Klaren nogmaals van harte feliciteren met het bereiken van deze mooie mijlpaal!  Tijdens de uitreiking werden de Jonge Klaren

Rogier Simmermacher ontvangt Zilveren Legpenning

Tijdens de Bestuursdag op 17 juni heeft Rogier Simmermacher een Zilveren Legpenning ontvangen voor zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Rogier Simmermacher behaalde in 1986 zijn artsdiploma aan de Universiteit van

Succesvolle Beleidskaderdag NVvH

Op 18 juni vond de Beleidskaderdag van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde plaats in Domus Medica, Utrecht. Het evenement, dat werd bijgewoond door leden vanuit de verschillende vakgroepen uit het land, stond in het teken van belangrijke ontwikkelingen en

Jaarverslag 2023 gepubliceerd

Het jaar 2023 werd voor velen van ons gedomineerd door de introductie en uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord. Het was, en ís, onderwerp van gesprek in vakgroepen, besturen, commissies en op onze Chirurgendagen. En wat is het dan mooi om te zien

Leefstijladviezen in richtlijnen - Input gevraagd

In het kader van een project van de Coalitie Leefstijl in de Zorg doet het Kennisinstituut onderzoek naar de implementatie van leefstijladviezen uit medisch specialistische richtlijnen. Graag nemen we daarbij de input van zoveel mogelijk medisch specialisten

Chirurgendagen 2024: Snijvlak - Terugblik

De Chirurgendagen 2024 zijn officieel van start gegaan met een feestelijke opening door Voorzitter Inger Schipper en Congrescommissie voorzitter Ivar de Bruin. Dit jaar worden de dagen gehouden in het NH Koningshof in Veldhoven, waar ruim 1.500 leden en

Mandateringen en mutaties juni 2024

Chirurg 2.0: Martine Frouws is op voordracht van de VAGH afgevaardigd in de groep fit to perform van de commissie Chirurg 2.0. Charlotte Heidsma is op voordracht van de VAGH afgevaardigd in de groep Grensoverschrijdend gedrag van de commissie

Richtlijn Polsganglion beschikbaar

Onder penvoerderschap van de NVvH en met voorzitter prof.dr. E. Heineman is de richtlijn Polsganglion ontwikkeld. Deze richtlijn is gericht op de diagnostiek, behandeling en nabehandeling van een polsganglion. Hierbij worden zowel volair als dorsale ganglia

Van Vloten Lecture: Prof.dr. McNally

​​Dit jaar heeft de Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) de eer om de Professor Michaël Lecture te organiseren tijdens de Chirurgendagen 2024. De lecture wordt verzorgd door prof. dr. Scarlett McNally. Zij is werkzaam als

MMV-congres 2024: Dien nu je abstract in

Welke kennis en ervaring zou jij willen delen met de deelnemers van het MMV-congres 2024? Het thema dit jaar is ‘De opleiding; de grote verbinder’. Ben je aios, opleider, lid van een opleidingsgroep, onderwijskundige of bestuurder en heb je een
1 2 3 4 5 ... » 1/28 (837)