NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Uitnodiging Care 4 Care concert 10 september

Amsterdam, 27 juli 2022 Beste zorgmedewerkers, Graag willen wij jullie uitnodigen voor het ‘Care 4 Care’ bedankconcert in de Ziggo Dome op 10 september 2022. Wij organiseren deze muzikale feestavond omdat wij jullie hartelijk willen danken

  • In de media
Prehabilitatie: fit de operatie in

Patiënten die fit hun operatie ingaan hebben minder kans op complicaties en herstellen sneller. Daarom is er steeds meer aandacht voor prehabilitatie. In het kader van goede voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek sprak de Federatie Medisch

Gemandateerde leden augustus 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd: dr L. van der Steeg is op voordracht van de NVKC afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Anesthesie bij kinderen. dr W.J. van Houdt is op voordracht van de NVCO afgevaardigd de richtlijnwerkgroep

ZonMw open ronde Doelmatigheidsonderzoek

Hier treft u de link naar de ZonMW open ronde DOO 2024. Van belang is om te beschrijven hoe een onderzoeksvraag relevant is op basis van de relevantiecriteria in de oproep. En indien deze onderzoeksvraag op een kennisagenda staat en/of sluit

Adviesrapport netwerkvorming voor zorgevaluatie

Het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie’ is gepubliceerd. Dit document geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking

‘Spoed Eisende Heelkunde’ gepubliceerd

Iedere patiënt verdient de beste dokter. In het geval van de chirurgische patiënt is dat een chirurg. Daarom vinden de leden van de NVvH dat de chirurg in Nederland verantwoordelijk is voor de (ongedifferentieerde) chirurgische patiënt,

NWDI awareness kaartje beschikbaar

Er is de laatste maanden een forse toename van het aantal invasieve Groep A-streptokokken (GAS) infecties. Onder kinderen is het aantal verdriedubbeld ten opzichte van de normale incidentie. In de centra van ondergetekenden is er zeker een verdubbeling van het

Gemandateerde leden juni 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd: Richtlijnen Dr R. Hoencamp is op voordracht van de NVvV afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Abdominale Letsels Drs R.M. Wilting is op voordracht van de IC-chirurgen afgevaardigd in de

Regeling Ongewenste Omgangsvormen

Op 11 februari 2022 bracht het Bestuur van de NVvH een statement uit over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de misstanden achter de schermen bij het tv programma The Voice of Holland en de publicatie in NRC en het Nederlands

Jonge Klaren ontvangen Gildepenning

Tijdens de Chirurgendagen 2022: Verbinding ontvingen deze Jonge Klaren hun Gildepenning. We willen de Jonge Klaren nogmaals van harte feliciteren met het bereiken van deze mooie mijlpaal! Tijdens de uitreiking werden de Jonge Klaren

Nieuwsbrief Prehabilitatie

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken rond Prehabilitatie, het fit maken van patiënten vóór hun operatie. Belangrijke items zijn het programma over prehabilitatie tijdens de chirurgendagen op 20 mei en de
1 2 3 4 5 ... » 1/17 (496)